Hlavní menu:


Jděte volit!

07.10.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Pozvánky
Neseme důsledky špatné politiky minulých vlád

V pátek byl vydán pastýřský list biskupů k volbám.
Biskupové nás vyzývají k aktivnímu zájmu o kandidátky, výslovně doporučují kroužkování jako metodu pro upřednostnění důvěryhodných a čestných lidí.

Prohlášení Stálé rady ČBK k volbám ze dne 3.10.

Širší předvolební souvislosti:
Požehnaná byla promluva biskupa F. Radkovského ve St. Boleslavi. Z promluvy vyjímám:
Stojíme nikoli na křižovatce zcela aktuální. Cítíme nejistotu. Svoboda, ve které jsme se nenaučili poctivě žít a nedovedeme s ní zacházet, se nám nelíbí. Rozhlížíme se, na koho to svést. Nedovedeme si přiznat, že na krizi morálky, která je kořenem všech problémů naší společnosti, neseme vinu všichni: je mezi námi příliš mnoho lidí, kteří nepracují poctivě, příliš mnoho lidí, kteří chtějí žít na účet druhých, kteří chtějí druhé ovládat, kteří nemluví pravdu a nedrží slovo. Netvrdím, že jsou takoví všichni, určitě je to menšina, ale zlo menšiny poškodí všechny, zvláště když většina je k tomu pasivní. Nedivme se tedy tolik, že věci jsou takové, jaké jsou. Je to naší vinou, že se nám svoboda změnila ve svévoli.

Stále víc jsou slyšet hlasy, že demokracie je špatný systém. Ale pozorně uvažujme, jaká je alternativa. Jestliže se nám nelíbí svoboda, co chceme – nesvobodu? Jestliže demokracie je špatná, co chceme – diktaturu? Mluvím o tom záměrně, protože taková nebezpečí, bohužel, vidím. Jsou jako stíny na okraji, ale dají se rozpoznat. V současném sporu o církevní majetek mě tolik nezajímá ten majetek, ale to, jakým způsobem chtějí někteří lidé vládnout. Ze zkušenosti víme, že církev přežije i bez restitucí; Bůh se vždy o ni postaral a opět postará. Avšak mnohem závažnější je to, co vyhřezlo kolem celé kauzy. Z osobní paměti i ze znalosti našich dějin víme, co vyroste ze špíny, lži, podněcované závisti, z nereálných líbivých slibů. Vždycky z toho vzejde pošlapání práva, zvůle, nesvoboda a bída. Tak začínaly obě diktatury minulého století, nacizmus i komunizmus.

Nedopusťme, aby jako následek naší morální krize a proto nezvládnuté svobody a demokracie se objevila nějaká diktatura další. Proto Vám radím, proste sv. Václava o jediné. O statečnost při obhajobě Pravdy, Lásky a Svobody a o zdravý rozum pro nás všechny. Amen.

ČSSD udělala z restitucí téma krajských voleb. V pátek publikovala středočeská ČSSD plakát "Nedáme Hrad Vatikánu" s textem "Schválením církevních restitucí může církev získat Pražský hrad a následně jej prodat". Toto sděluje strana, jejíž ministři umožnili Gottwaldovi snadné uchopení totální moci a jejíž Fierlingerovo křídlo se sloučilo s KSČ - zdá se, jako kdyby se od té doby v Lidovém domě moc nezměnilo. Zcela na místě je tudíž prohlášení ČBK, ERC a Federace židovských obcí, že kampaň ČSSD připomíná Gottwalda i Hitlera.

Volební neúčast katolíka či volba marginální volební strany by poměrnou částí volebního výsledku podpořila i strany, které by určitě nevolil. Tak jako církev, ani žádná strana není dokonalá, neboť je složena z nedokonalých lidí. Bude obtížné zvolit tu nejméně nepřijatelnou stranu, je to ale nutné. I v rámci této strany se jistě dají nalézt lidé, jejichž dosavadní život a činy jsou zárukou, že jako krajští zastupitelé budou sloužit společnosti a nikoliv mamonu. Věnujme nalezení těchto osob potřebný čas a zakroužkujme je. Laciné populistické sliby z plakátů nás nesmí zmást.

K usnadnění orientace v neosobním seznamu kandidátů, který má každý doma, přispěl letos významně Český rozhlas. Všichni vedoucí krajských kandidátek a všichni kandidáti na senátora odpovídali během 4-5 minut na stejné dotazy. Odpovědi jsou dostupné ve formě vizitek.
Speciálně ve Středočeském kraji to zatím vypadá na oranžovorudou koalici v krajské radě. Neznáte-li osobně kandidáty na hejtmana, je vhodné shlédnout předvolební besedu vedoucích kandidátek ČSSD, ODS, TOP09 a KSČ. Nezapomeňte, že budete volit také senátora pro okrsek Mladá Boleslav-Turnov.

Tak správnou volbu!

Krajské volby v r. 2008 dopadly takto:
ČSSD 35,16% přepočteno na mandáty 40%
ODS 32,81% přepočteno 38,46%
KSČM 13,75% přepočteno 15,38%
Nezávislí starostové pro kraj 5,73% přepočteno na 6,15%
KDU-ČSL + SNK-ED 3,55% bez mandátu vzhledem k volebnímu zisku pod 5%


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |