Hlavní menu:


Křesťanství a ekonomie

26.04.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Volné pokračování odpolední přednášky T. Sedláčka Etika v ekonomii pro studenty Vysoké školy Škoda Auto

PhDr. Tomáš Sedláček je hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB a členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).
Odpolední nabitý hlavní přednáškový sál vysoké školy i večerní zaplněná modlitebna ČCE svědčí o tom, že myšlenky T. Sedláčka přitahují velkou pozornost veřejnosti. Předkládám pouze stručný záznam některých hlavních myšlenek:
Vazba mezi křesťanstvím a ekonomií je silnější, než si běžně uvědomujeme. Slovo vykoupení má stejný kmen jako koupit, slovo vykupitel bylo běžným označením toho, kdo převzal dluhy. Latina, řečtina i aramejština používá pro dluh stejné slovo jako pro hřích. V těchto jazycích tedy vyslovují „odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům“. Bible hovoří o sedmileté periodě střídání tučných a hubených let . Jediným moudrým řešením je v tučných letech nespotřebovávat vše, ale odkládat do sýpek tak, aby v hubených letech mohlo být z tohoto zásobníku čerpáno. Bohu žel, nenasytnost dnešních konzumentů vede k tomu, že i v tučných letech (2001-2008) nejen že do sýpek na státní úrovni neodkládáme, ale dokonce se dále zadlužujeme.
Narůstání státního dluhu je časovanou bombou, myslíme si, že jej máme pod kontrolou, a najednou se můžeme stát vazaly tohoto dluhu. Z loutkaře ze stane loutka – Řecko, Portugalsko. Přes dílčí nedokonalosti dosáhla evropská integrace zásadních úspěchů. Euro, jako nová měna, je mimořádně stabilní, na rozdíl od dolaru, libry a jenu. Zdá se, že není zdravé, když evropské státy mohou rozhodovat o svém vlastním dluhu. Svádí to, stejně jako dříve sváděla monetární státní regulace k tisku stále nových, nekrytých peněz. Ze třiceti novozákonních podobenství je dvacet ekonomických. Podobenství jsou mikroekonomickými jevy, jediným makrozázrakem je spása za cenu nejvyšší oběti. Boj s chudobou je jako trvalý úkol ponechán na nás.
Výraz Hospodin je odvozen od slova hospodář, v dnešní terminologii manažer. Kdyby Bůh byl spravedlivý, potom bychom neměli šanci. Bůh je pozitivně nespravedlivý - to je nutno si uvědomit při vnímání podobenství na vinici.
Nejúčinnější síla je ta implicitní – to platí i ve výchově dětí, kdy křikem a mlácením nelze napravovat to, co nefunguje na pouhý pokyn pohledem. Čeština nemá speciální pojem pro lídra. Naděje, se kterými je u nás vzhlíženo k nové „spásné“ politické straně jsou liché, Mesiáš nepřijde, ten již na Zemi byl. Nejúčinnější zábranou našeho trvalého propadání se do stále větší korupčnosti je nastavit na několik let velice tvrdá pravidla, taková, aby bylo jedno, kdo je u moci. Ten, kdo chce rychle zbohatnout, ať nechodí do politiky, ale podniká v soukromém sektoru.

Těm, kteří se více zajímají o uvedenou problematiku, doporučuji inspirativní web www.tomassedlacek.cz
Přesně formulované myšlenky T. Sedláčka k aktuální situaci lze nalézt v sekci tohoto webu Články a rozhovory - např. Politický mesianismus, Pády vlády a nereformované reformování, Pravdoláskaři a profesionální cynici.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |