Hlavní menu:


Mladí a církev

23.10.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Papežská návštěva 2009
Papežova slova k mládeži - místní aktivity

„Neboť co prospěje – říká Ježíš – člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ (Mt 16,26). Nejsou to hmotné věci, které by uspokojily nesmírnou touhu ukrytou v srdci každého člověka po nalezení smyslu vlastního života a po štěstí. Proto Ježíš neváhá navrhnout svým učedníkům „úzkou“ cestu svatosti: „Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho“ (v. 25). A dnes ráno nám jasně opakuje: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ (v. 24). Jistě, je to tvrdá řeč a je těžké ji přijmout a uskutečnit.
Čtvrteční večerní mládežnické spolčo bylo zahájeno náročným testem znalostí pozice naší církve v našem městě a v naší zemi. Mladí prokázali dobré znalosti, většina správně zakroužkovala odpověď „12% obyvatel našeho města je matričními katolíky“. Ve městě jsme největší "kulturní organizací" - viz městský web, kde jsme začleněni v sekci Kultura/Organizace. Výsledky testu, jehož otázky byly i mezinárodně srovnávací, přítomní zástupci farní rady vyhodnotili pozitivně. Porovnávali jsme situaci v našem městě s partnerským Dieburgem. Počty matričních katolíků jsou zhruba stejné, počet aktivních účastníků nedělních bohoslužeb je ale v Dieburgu třikrát vyšší – a to i když je naše nedělní návštěvnost v rámci diecéze nadprůměrná. Povzbuzující je zájem mladých o vlastní public relations, v nejbližší době budeme možná příjemně překvapeni…
Opravdu nestačí působit zdáním dobrého a čestného člověka; je třeba jím skutečně být. A dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha.
Tučné texty převzaty z papežovy promluvy ve Staré Boleslavi


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |