Hlavní menu:


Mnohem větší roli bude hrát duch solidarity

25.01.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Obecné info
Majetkové narovnání mezi státem a církvemi, nárůst kooperace mezi kněžími a laiky

V KT3 se k narovnání majetku i k vnitrocírkevním změnám vyjadřuje pražský arcibiskup D. Duka:
Nová situace bude od církve vyžadovat mnohem větší zodpovědnost. Církev rovněž bude muset být otevřenější. A to nejen ve vztahu kléru a laiků, ale vůči celé společnosti.

Změní se nějak vztah kněží a laiků? Čekáte spíš více „demokratizace“, nebo že se ruku v ruce s vytvářením ekonomické autonomie posílí autoritativní a hierarchický přístup?

Podle mého názoru naroste sdílení odpovědnosti mezi knězem a farností. Moje zkušenost dvaceti let církve ve svobodě hovoří jednoznačně: prosperují ta společenství, která nejsou farností jednoho muže, ale kde plně spolupracují ekonomická a pastorační rada. Právě ta překvapují dynamikou svého života.

Čekáte tedy zmnožení kooperace mezi kněžími a laiky?

Bude to nutnost a jinak to nepůjde.

Možnými vnitrocírkevními změnami se zabývají i dva články na Christnetu:
Nejde o církve, jde o spásu

Perspektivy farnosti ve 21. století

» Přejít na článek Mnohem větší roli bude hrát duch solidarity na webu www.katyd.cz.

Ke stažení: Graf nerovnoměrnosti hustoty katolíků v České republice - vybrané okresy, 63 kB; Graf krajského rozložení podílu katolíků, 33 kB; Hustota katolíků v Čechách - poměrově k okresu Most, 40 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |