Hlavní menu:


Modlíme se za vás a chceme vám pomoci, nejste v tom sami!

26.02.2022, autor: M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Výzva arcibiskupa J. Graubnera, nedělní sbírka, humanitární katastrofa, přímluvy

Modlíme se za vás

Pomoci Ukrajině lze zítra v kostele do nedělní sbírky nebo na charitní účet. Ev. nabídky osobní pomoci přímo v našem městě je připraven prostředkovat otec Pavel.

Prohlášení Jeho Blaženosti Svjatoslava, vrchního arcibiskupa Ukrajinské řeckokatolické církve, k začátku války na Ukrajině

K řeckokatolické církvi se hlásí asi 15 % obyvatel Ukrajiny. Je nutno připomenout, že moskevská věrchuška po druhé světové válce postavila řeckokatolickou církev mimo zákon. Věřící měli na vybranou - buď se stát pravoslavnými nebo nepatřit k žádné církvi.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před humanitární katastrofou. Fotografie z Ivano-Frankivska, města pouhých 160 km od slovenských hranic a rodiště našeho otce Yaroslava, ukazuje bombový útok na obytnou čtvrť.

Nedělní přímluvy (z webu ČBK):
Pane, smiluj se.
- Prosíme Tě za ukončení války a za mír na Ukrajině.
- Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
- Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
- Prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí, otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění následků války.
- Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
- Smiluj se nad všemi zemřelými, zvláště nad těmi, kdo zahynuli ve válečných konfliktech.
Nebeský Otče, věříme v Tvou všemohoucnost a dobrotu a spoléháme na Tvou pomoc v nouzi, v níž se nacházejí naše sestry a naši bratři na Ukrajině i kdekoli jinde na světě, kde se válčí. Naplň svět svým pokojem, abychom znovu objevili, že bližní je opravdu každý člověk a že Ty jsi náš společný Otec.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |