Hlavní menu:


Modlitby otců

13.04.2023, autor: I. Mladenov, kategorie: Duchovní

Modlitby Otců jsou součástí "Solace Community" (komunity Útěcha). Vznikly, aby následovaly rozšířené Modlitby Matek. V naší farnosti se otcové schází ke společné modlitbě u sestřiček v kapli v Havlíčkově ulici, prozatím každé úterý od 16:00 hod., aby zde Pána chválili a jemu svěřovali své radosti i starosti. Jak je psáno v modlitební knížečce Modliteb Otců: "Snažíme se potlačit naši přirozenou touhu rozdávat rady a raději tyto problémy odevzdáváme Pánu." Rádi bychom mezi sebou přivítali i další otce, muže, kmotry, kteří mají touhu se takto modlit za svoje rodiny.

Úryvek z knihy „Modlitby Otců“

Pane, náš Bože, děkujeme ti za dar otcovství. Prosíme Tě o ochranu všech žen a dětí, které jsi nám svěřil do naší péče. Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými vlivy

Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti.

Modlitby otců

Kontakt: ivo.mladenov@seznam.cz


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |