Hlavní menu:


Mrav, morálka, etika

10.01.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Přednáška Prof. Jana Sokola dne 8.1.

Zcela zaplněný sál i galerie byly uchváceny precizním výkladem okruhu pojmů mrav, morálka, etika, svoboda. Dokonalost podání pana profesora je nenapodobitelná, přesto Vám chci přiblížit několik nosných momentů.
Dobře vymyšlená pravidla svobodu neomezují, ale naopak umožňují (např. šachy). Svoboda není libovůle. Rozhodujeme se mockrát, skoro nikdy si ale předem neházíme korunou. Nepřidáš se k většině, když dělá ničemnosti (Ex 23,2). Pro společnost je důležité, aby alespoň někteří dokázali rozpoznávat, co je ničemnost. V desateru jsme osloveni přímo („Ty“) – sami umíme posoudit, kdy nepravost nastane. V Mt 5. kap. je ještě přísnější formulace – již hněv na bližního je ničemností. Rozhodování se řídí cílem – něčeho chci dosáhnout. Člověk chce dosahovat co nejlepších výsledků. Etika – hledáme to nejlepší, důležitost ctností , lidských vzorů=svatých. Povolání křesťanů: Každý z nás je povolán k tomu, aby hledal to nejlepší – toto je základem evropské kultury svobody. Neskrývat se za laciné „já za to nemohu“, neklanět se modlám (penězům, moci, úspěšnému člověku…). Politika není od toho, aby nás vyučovala – politické jednání je motivováno touhou po znovuzvolení. Křesťan si nemůže dovolit soudit společnost. Měl by soudit sám sebe a dívat se na společnost milosrdně. Nesuďte a nebudete souzeni, nemoralizujte.
S nadhledem, a při tom velice lidsky pan profesor po přednášce dokázal při odpovědích na dotazy představit promyšlená pozitivní řešení každodenních problémů v rodinách i společnosti. Buďme vděčni za tolik rodin v naší zemi v situaci, kdy již neexistuje hospodářské prostředí, které si soudržnost rodiny u většiny populace vynucovalo (před 150-ti lety většinu obyvatelstva tvořili zemědělci). Skloubit tržní prostředí, kdy nejen muž ale i žena chtějí (a musí) profesně uspět, s péčí o rodinu není vůbec jednoduché. Nezlobme se na politiky pro neupřímnost. Jako osoba mohu odmítnout honorář, jako ministr školství nemohu odmítnout peníze pro školství. Jako ministr musím říkat, že ve školství je málo peněz (i když si to sám nemyslím).
Více například v knize Moc, peníze a právo. Kompletní bibliografie a mnoho dalšího na www.jansokol.cz


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |