Hlavní menu:


Na počátku bylo Slovo

17.11.2010, autor: M. Mareš, foto M. Procházka, kategorie: 1989
Farář ČCE V. Hurt - projev na náměstí Republiky
Vzpomínka na 17.11.

Na počátku bylo Slovo, všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (krácený výňatek z J 1, 1-5).
Na počátku boleslavské cesty k osvobození od totality stálo slovo – první veřejná promluva husitského faráře A. Jelínka. Světlo víry nebylo v srdcích křesťanů uhašeno ani čtyřicetiletým proticírkevním terorem totalitního komunistického režimu.
Dnes si Boleslav na náměstí Republiky připomněla výročí 17. listopadu. Promluvil náměstek primátora A. Beznoska – konstatoval nepřítomnost studentů na oslavě jako nedokonalost pamětníků. Zřejmě nedokážeme dostatečně účinně závažnost událostí 17.11. 1939 a 1989 mladým vysvětlovat. Ředitel muzea L. Beneš zmiňoval historickou roli studentů v boji za lepší budoucnost již od r. 1848. Závěrečný projev měl farář Českobratrské církve evangelické V. Hurt. Připomněl, že svoboda je zásadní hodnotou, pro kterou se studenti dokázali vzepřít jak fašistům, tak komunistům, a to i za cenu oběti životů. Vzpomněl na biblický příběh Izraelců, kteří se vypravili z egyptského otroctví do zaslíbené svobodné země. Čtyřicet let putovali, mnozí reptali a poukazovali na zajištěný a relativně pohodlný život v Egyptě. Až nová generace Izraelců, která otroctví nezažila, začala sklízet hojné plody ze zaslíbené země. Zmíněno bylo samozřejmě i založení Občanského fóra na boleslavské husitské faře – farář A. Jelínek se stal prvním mluvčím OF. Celý text projevu je v příloze.

Díky ekumenické spolupráci se před rokem podařilo zachytit chronologii zlomových dní roku 1989 v Mladé Boleslavi z křesťanského pohledu – viz příloha. Další svědectví z této doby jsou zobrazitelná na tomto webu, pokud si zobrazíte Články a zvolíte sekci 1989.

Ke stažení: Ekumena1989-1.pdf, 36 kB; Slovo_17.11.2010.pdf, 18 kB


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |