Hlavní menu:


Nalézejme toho, který je, ve tváři bližního

23.12.2015, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Zádušní mši za V. Havla celebroval 18.12.2015 kardinál D. Duka

D. Duka hovořil o hledání cesty, která má cíl. V. Havel byl mužem, který přinášel naději i perspektivu. Položme si otázku, zda jsme mnohé z jeho odkazu nepromarnili. Cítíme prázdnotu v celém prostoru této země, která nebyla zaplněna. Chybí nám slovo, třeba i kritické, které by bylo výzvou. Poučme se ze žalmu - ani v rozpadlém Jeruzalémě Boží lid neztrácel naději.
Jsou Pravda a Láska naivitou, příliš pohádkovou vizí? Nalézejme toho, který je, ve tváři bližního. Pravda a Láska dokázala oslovit všechny ty zástupy, když před čtyřmi lety V. Havel opouštěl tento svět. Již v antice věděli, že bez přátelské lásky nemůže fungovat ani obec. Nezapomínejme na pokoru, pravdivé poznání sama sebe. Běžný postoj "já, jen já" je zhoubnou nemocí naší civilizace. Važme si svobody a nebuďme lhostejní ke správě věcí veřejných.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Několik fotografií z bohoslužby.

Před kritikou V. Havla je vhodné se kriticky podívat na sebe K Havlovu výročí


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |