Hlavní menu:


Naše naděje

11.12.2007, autor: Martin Blecha, kategorie: Osobní názor

Dnešní doba není jednoduchá... Protože je v našem státě stále méně tradičních katolíků žijících ve světle víry a podle Desatera Božích přikázání, musí se to zásadně projevit na české společnosti. Každý z nás je totiž v pokušení stát se bohem. Vrah se stává pánem nad životem a smrtí (kromě zabíjení nenarozených dětí se nejspíš bude chystat i legalizace eutanázie); zloděj nad hmotnými statky, despota nad svobodou člověka, okultista nad duchovními silami (je známá zásada, že když náboženství upadá, pověra se zvětšuje. Třeba v každém časopise dnes najdeme horoskopy atd.); cizoložník nad láskou (pornografie, prostituce a liberální „sexuální výchova” je dnes bohužel něco normálního). V této nelehké situaci ještě stále existují katolíci, kteří chtějí podle svého svědomí vychovat děti ve víře. Kromě toho si musí udržet své zaměstnání, aby uživili rodinu. Tradiční rodina je stále napadána (nedostatečné státní příspěvky, ,,manželské svazky” osob stejného pohlaví...)
Existuje určitý trend v chování katolíků, kteří časem zvlažněli nebo odpadli od Církve, od katolické víry. Začíná to velice nenápadně: Zhřeším a nechce se mi jít ke svátosti smíření. Pak se má víra zredukuje na účast na nedělní bohoslužbě a žiji si podle toho, jak se mi zlíbí. Stává se, že tím trpí i má rodina a okolí. Pýcha v mém srdci zvítězila... Nastupují příznaky většinové společnosti (honba za penězi, libování si v dobrém jídle, zábavě, sexu, drogách jako alkohol a cigarety, budování kariéry kvůli popularitě, moci a společenskému postavení atak dále...) Člověk se stává otrokem svých přání a tužeb, což může vyústit k těžkým hříchům, které se rychle kupí a člověk je utrápený a neví, jak a pro koho žít. Pohodlná a příjemná cesta životem, kde jsem sám sobě bohem, může pokračovat k návštěvám psychiatrů, léčitelů a nakonec pokusům o sebevraždu.
Díky Bohu můžeme jít samozřejmě i úzkou cestou vstříc Nebi. Ježíš Kristus je však ukřižovaný a tak i my musíme nést svůj každodenní kříž. Naše naděje tedy vždycky bude spočívat v Ježíši Kristu, našem Pánu.


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |