Hlavní menu:


Naši pastýři informují...

01.12.2007, autor: P. Józef a P. Radek, kategorie: Od našich pastýřů
Naši pastýři informují...
Advent 2007

Milí farníci,
„Hle přichází Bůh, náš Spasitel…“ tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází.“ Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází…..“
Rok co rok svítí ve výlohách už několik týdnu před svátky třpytivé hvězdy a jiné ozdoby. Dědové s bílými vousy a červenou čepicí „zvěstují“ radost, že se blíží pro většinu lidí ty nejkrásnější svátky v roce. V tyto dny se Ježíš, respektive „Ježíšek“ stává populárním. Obchodní domy mají denně otevřeno, na poštách se teď bude pracovat přesčas. Začneme být k sobě laskavější až do 27. prosince ráno. Blížíme se k vánocům nebo – což je výstižnější – štveme se k nim, nebo zaměstnáni něčím jiným, necháváme se k nim hnát, každý svým krokem, svým stylem….
Vhodnější by však byl pro toto období spíše postoj OČEKÁVÁNÍ. Ne ovšem pouze čekání na svátky a na to všechno, co je s nimi spojené. Rozhodující v přípravě je čekání na BOHA, který přichází. Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá. Je Bohem - přicházejícím. Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší svobodě. Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat s námi. Jeho advent = „příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit. Tento Bůh má dobré úmysly úplně s každým. Záleží mu na všech, rozumí všem našim životním situacím a má nás bezmezně rád! Nebojme se ho pozvat i do našeho života. To je poselstvím opravdových Vánoc!
Přejeme Vám a vyprošujeme opravdový postoj očekávání Boha, který chce přicházet do srdce i do života každého z Vás. Ať Vás letošní advent a zvláště pak svátky Narození Božího Syna naplní vědomím, že i v každém z Vás se chce „narodit“ a přebývat sám Bůh.
V modlitbách vzpomínají a do nového církevní roku Vám žehnají

P. Józef a P. Radek


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |