Hlavní menu:


Naši varhaníci

01.06.2008, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info

Vážení a milí farníci,
píšu tento příspěvek na sklonku měsíce května a mám příjemný pocit z letošních májových večerních bohoslužeb (do kterých samozřejmě zahrnuji jak mši sv. tak májovou pobožnost). Podařilo se nám totiž zajistit varhaníka téměř na celý květen (snad jen s jedinou výjimkou).
Při té příležitosti mně totiž napadlo, že byste se měli dovědět, kdo jsou ti ochotní muži a ženy, kteří za královský nástroj usedají, aby nám přispěli ke zvelebení liturgie. Náš boleslavský fenomén je totiž takový, že nemáme žádného stálého varhaníka, ale máme jich několik na vystřídání, každý podle svých osobních možností.
Uvádím každého jmenovitě s krátkou charakteristikou. Předesílám, že to činím podle abecedního pořádku, aby nedošlo k nějakému mylnému upřednostnění. Tak toto jsou oni:
Blechová Markéta, studentka gymnázia, „služebně nejmladší“, ale vlastně i doopravdy; dojíždí z Horních Stakor; hraje většinou v pondělí večer, zpívá i ve schole, hrála u nás i na varhanním koncertě
Foltýn Milan, Ing., softwarový specialista ve Škoda Auto; dojíždí z Bělé p.B., kde též hraje v kostele; většinou ho uslyšíte na dětských mších, ale také na některých slavnostech
Korálová Ludmila, Mgr., býv. učitelka ZUŠ, nyní v důchodu; hraje především (po mnoho let) na všech ranních všednodenních mších, někdy i večer (soboty, neděle), dále ve Vinci a ochotně zaskakuje, když někdo vypadne
Loga Jaroslav, dříve tech. úředník ve Škoda Auta, nyní v důchodu; „služebně nejstarší“; hraje minimálně 50 let (!), posledních asi 30 let zcela pravidelně na nedělních hlavních mších a větších svátcích
Nečesaná Zdena, Mgr., učitelka ZUŠ (učí mj. varhany !), začala nám dojíždět ve středu večer z Března (na kole); hraje především „u konkurence“ – v Sobotce; zaměřuje se též na koncertní aktivity, je též diecézním kampanologem (zvony)
Toman Jan, MUDr., dětský lékař; u nás hraje aspoň 30 let, většinou v neděli večer; má rozhodující podíl na záchranu kostela v Solci u Kněžmosta
Valenta Ondřej, student gymnázia; dojíždí v úterý a v pátek z Bakova (často na kole); věnuje se varhanám velmi intenzivně, hrál už několikrát na varhanních koncertech
A nesmím vynechat (i když mimo pořadí) ani našeho člena chrámové scholy, p. Miroslava Elsnera (brzy už Bc.), pracuje jako tech. specialista ve Škoda Auto; občas zaskočí za varhany a hraje též na trubku.
Tímto chci těmto lidem vřele poděkovat a popřát jim mnoho dalších duchovních i fyzických sil k této ušlechtilé činnosti.
Milí naši varhaníci, ať vám Bůh žehná.

Jiří Vosáhlo
chrámová schola


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |