Hlavní menu:


Noc kostelů - 1500 účastníků - 137 fotografií

02.06.2010, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Pocházka tisíciletou historií boleslavských kostelů začínala v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Poutnický pas, krása architektury, koncerty, dětský program, ekumenická bohoslužba, móda v kostele

Během večera přilákaly naše kostely celkem 1500 návštěvníků. Velký zájem byl o Poutnický pas – na malou pouť za ziskem čtyř razítek se vypravili i ti nejmenší. V kostele Nanebevzetí Panny Marie byla Noc kostelů zahájena v 18.00 ekumenickou bohoslužbou. K Noci kostelů se přihlásily všechny místní křesťanské církve, ekumenickou bohoslužbu vedli naši P. Pavel a P. Jaroslav společně s farářkou CČH paní Kopřivovou, kazatelem CB p. Cimalou a místokurátorem ČCE p. Rumlem. Pavel Poláček potom přivítal náměstka primátora p. Beznosku, který přečetl pozdrav primátora. Církve byly, jsou a budou součástí společenského života ve městě – to je hlavní poselství z primátorského pozdravu. Bylo vysloveno rovněž poděkování arciděkanovi J. Szeligovi za příkladnou spolupráci s městem při obnově kostelů i jejich vnitřního zařízení. Za město byla přislíbena podpora záměru stavebních úprav naší fary. Na závěr p. Beznoska vyjádřil přesvědčení, že kostely jsou místem, kde by se každý z nás měl ptát sám sebe, po jaké cestě jde, kam chce dojít a zda je ta cesta správná. Paralelně s tímto programem již desítky návštěvníků stoupaly na vyhlídku z radniční věže. Veliký zájem byl i o zajímavý výhled z věže kostela sv. Jana Nepomuckého. Do kostela v tuto dobu lákal velice pěkný komponovaný pořad dětí pro děti, po jeho skončení probíhalo na dvorku za kostelem dětské soutěžní klání. Poutavé, jako vždy, bylo historické vyprávění p. Herčíka postupně ve všech třech kostelech. Během zpěvu řeckokatolického chrámového sboru v kostele sv. Jana panovala výjimečná atmosféra naprostého soustředění posluchačů na krásu a bohatost písní, které nám přiblížily duchovní hloubku řeckokatolické bohoslužby. Mnoho návštěvníků zaujaly dva varhanní koncerty, folkový koncert v modlitebně Jednoty bratrské, pořady Láska podle Bible a Přehled křesťanské populární hudby. Modlitbou za město a jeho obyvatele byla ve 24.00 v našem kostele první Noc kostelů ukončena. Za rok na shledanou.

Fotogalerie, provázející poutníka kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Havla a modlitebnou Jednoty bratrské je zde.

Ke stažení: Křesťanská tradice v Mladé Boleslavi, na kterou jsme Nocí kostelů navázali, 37 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |