Hlavní menu:


Noc kostelů 2011 v MB

08.03.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Pozvánky
Rezervujte si čas 27.5. 18.00-24.00, pomozte nám prosím s organizací nebo pozvěte a doprovoďte návštěvníky našich chrámů

Dne 3.3. byla na toto téma svolána mimořádná farní rada.
V mnohém bude letošní program dne 27.5. obdobný tomu loňskému. Zahájíme ekumenickou bohoslužbou, otevřena bude městská věž i věž kostela sv. Jana. Počítáme s koncertem řeckokatolického chrámového sboru i koncerty varhanními. Stejně jako v loňském roce se můžete těšit na poutavé přednášky PhDr. Herčíka na několika místech. Detailní program je zatím v přípravě, Poutnický pas bude tentokrát možné nechat orazítkovat na těchto místech:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Havla (ČCE)
Kostel sv. Bonaventury (Škoda)
Sbor českých bratří (město)
Modlitebna JB
Modlitebna CČSH
Hlavním organizátorem je P. Pavel Poláček, vedoucím přípravného týmu je P. Kamil Škoda. Z programu mimo naše vlastní kostely můžeme již nyní avizovat koncert folkové skupiny Amnis v modlitebně JB a návrh programu v kostele sv. Bonaventury – organizované prohlídky klášterních prostor, výstava o minulosti piaristického řádu, videoprojekce rekonstrukce areálu a program pro děti.


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |