Hlavní menu:


Nyní, v noci války, která se snesla na lidstvo, prosím, nedovolme, aby se sen o míru rozplynul

02.04.2022, autor: M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Výzva a homilie papeže Františka a rozhovor arcibiskupa Dominika

Mysleli jsme si, že invaze z jiných zemí, brutální pouliční boje a atomová hrozba jsou temnými vzpomínkami na vzdálenou minulost. Zatímco několik mocných lidí, bohužel uvězněných v anachronických nárocích nacionalistických zájmů, opět vyvolává a podněcuje konflikty, obyčejní lidé cítí potřebu budovat budoucnost, která buď bude společná, nebo nebude. Nyní, v noci války, která se snesla na lidstvo, prosím, nedovolme, aby se sen o míru rozplynul.

V těchto dnech do našich domovů nadále vstupují výjevy smrti a zprávy o umírání, zatímco bomby ničí domovy našich bezbranných ukrajinských bratrů a sester. Krutá válka, která na mnohé dolehla a jíž všichni trpí, vzbuzuje v každém člověku děs a hrůzu. V nitru pociťujeme svou bezmoc a neschopnost a potřebujeme slyšet: „Neboj se“. Nepostačuje však jen lidské ujišťování, je nezbytná Boží přítomnost, jistota božského odpuštění, jediného, které zahlazuje zlo, tlumí zášť, navrací srdci pokoj. Vraťme se k Bohu a jeho odpuštění.

Moskevský patriarcha Kirill je zastáncem kremelské politiky, invazi označil za spravedlivou odplatu za vyhlazování Rusů v Donbasu. Duka to označil za selhání. „To je určitá tragédie, ke které došlo v křesťanství, protože můžeme historicky říct, že byzantští patriarchové a ruští patriarchové se velmi často stali kaplany císaře nebo cara a do jisté míry hájili politiku této země. Byli úzce spojeni,“ popisuje Duka.

Historické souvislosti slov našich pastýřů a dnešní situace, kdy již více než polovina ukrajinských dětí nemůže bydlet ve svém domově:
1720 car Petr I. zakazuje vydávat knihy v ukrajinštině, ukrajinské bohoslužebné knihy jsou konfiskovány
1804 ruským dekretem bylo zakázáno vyučování ukrajinštiny na všech školách
1884 car zakazuje ukrajinštinu v divadlech
1932 Stalinův režim odsuzuje toho, kdo nazve ukrajinský hladomor hladomorem, až na 5 let do vězení
Po vymezení hranic Ukrajiny zůstaly v Rusku miliony Ukrajinců ( např. celá Kubáň srovnatelná s plochou Čech). Všimněte si rovněž, že prakticky celé pobřeží Černého moře obývali Ukrajinci.
Dle sčítání v r. 2001 ukrajinská národnost převažovala i v "nyní sporných" oblastech Luhanska a Doněcka.
Výsledek referenda o nezávislosti Ukrajiny, tedy i vůle krymského lidu byla jasná.
V ruské pravoslavné církvi byl po 200 let, od rozhodnutí cara Petra I. do r. 1917, dokonce patriarcha nahrazen státním úředníkem.

Podpořme charitní účet. Ev. nabídky osobní pomoci přímo v našem městě je připraven prostředkovat otec Pavel.

Další linky pro možnosti pomoci:
Pomáhej Ukrajině
Pomoc v Mladé Boleslavi
Účet řeckokatolické církve
Člověk v tísni - Ukrajina


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |