Hlavní menu:


O adventu zpomalme, otevřme svá srdce a ptejme se, co udělat pro druhé

03.12.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Církev – nová šance pro Evropu

V Litoměřickém deníku vyšlo pěkné poselství našeho biskupa Jana Baxanta do adventní doby O adventu zpomalme, otevřme svá srdce a ptejme se, co udělat pro druhé

Adventní téma má i kardinál M. Vlk Advent

Arcibiskup D. Duka přednášel na téma Církev – nová šance pro Evropu
Několik výňatků z přednášky: Současná postmoderna a její antropologie se sociologií individuálního a skupinového egoismu bez jakýchkoli etických principů nemohou být předmětem dialogu. Naopak vyžadují odmítnutí spolu s obrannými reflexy, které právě ve zmíněných kulturách mohou mít katastrofální dopad, což se také již děje.
V této situaci výrazné atomizace společnosti nelze zapomínat na společenský rozměr duchovního života. Člověk ani v 21. století se nestal pouhým individuem.
Dvě formy znejistění:
1) Útěk do minulosti, opřený o tradicionalismus, vytvářející paralytický skanzen
2) Utopické hledání cest do budoucna a neschopnost reflexe skutečných problémů
Obě tyto formy jsou snad menším zlem než totální rezignace a nečinnost, s kterými se také v církvi setkáváme velmi často. Současná doba nedává prostor k odvaze bojovníka, ale požaduje trpělivost, ctnost vyrůstající ze statečnosti a opírající se o víru, naději a lásku. Bez tohoto postoje se neobejde žádné společenství.


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |