Hlavní menu:


Oprava kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou

21.10.2011, autor: P. Ing. Mgr. Pavol Poláček, kategorie: Obecné info
Oprava kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou

Dne 12.10. 2011 byla ukončena část opravy kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou. V letošním roce se pokračovalo v opravě fasády kostela. Opravu prováděla firma Legato CZ s.r.o. zastoupená Ing. Petrem Pánkem. Celkové náklady v letošním roce činily 732 000 Kč. Kostel sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou je zařazen v programu Záchrany architektonického dědictví a pro letošní rok byla získána dotace ve výši 630 000 Kč z Ministerstva kultury ČR. Dotace činila 95 % celkových nákladů. Na dofinancování letošní opravy se podílela obec Horky nad Jizerou, kde jsme získali 70 000 Kč a zbylých 32 000 Kč dofinancovala Římskokatolická farnost Horky nad Jizerou.
Kontrolních dnů se zúčastnili zástupce firmy Legato CZ s.r.o., dále zástupkyně Magistrátu města Mladá Boleslav Mgr. Kristýna Licimbergová, vedoucí památkového odboru, dále Ing. arch Vyletová, zástupkyně Národního památkového ústavu v Praze a za naši farnost P. Ing. Mgr. Pavol Poláček. I zde na závěr letošní akce P. Poláček všem poděkoval a pochválil si dobrou spolupráci se všemi dotčenými úřady. Na příští rok se podala žádost o dotaci na pokračování zbylé části fasády (sakristie).


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |