Hlavní menu:


Oprava kostela sv. Mikuláše ve Vinci

21.10.2011, autor: P. Ing. Mgr. Pavol Poláček, kategorie: Obecné info
Oprava kostela sv. Mikuláše ve Vinci

Dnes, tj. 21. 10. 2011 byla slavnostně ukončena část opravy kostela sv. Mikuláše ve Vinci. Na restaurování kamenného zdiva (dokončení obnovy římsy nad portálem a okolního zdiva, obnova severní části stěny a horní východní části stěny lodi) se podíleli akad. sochař a restaurátor Jan Bradna a akad. sochař Martin Pokorný. Památka je zařazena do dotačního programu Záchrany architektonického dědictví a pro letošní rok 2011 byla z Ministerstva kultury ČR udělena dotace ve výši 900 000 Kč, což činilo 100 % nákladů na opravu v letošním roce. V letošním roce na kostele byly také zcela nově osazeny vitráže, které zhotovuje restaurátorka Dagmar Voláková. Prostředky na opravu vitráží v celkové části 37 900 Kč byly získány darem farnosti na opravu těchto vitráží.
Na dnešním slavnostním ukončení části opravy a předání stavby investorovi – Římskokatolické farnosti – arciděkanství Mladá Boleslav se zúčastnili, za naši farnost P. Ing. Mgr. Pavol Poláček a Ing. Lucie Kudibálová, zástupci Národního památkového ústavu v Praze, jmenovitě Ing. arch. Vyletová, Mgr. Ludmila Maděrová, zástupci Krajského středočeského úřadu, jmenovitě Alena Sokoltová, a dále studenti doktorandského studia a další hosté. Od 9 hodin se konalo předání ukončení části opravy pro letošní rok a od 10 hodin byl pak odborný výklad RNDr. Štafena, spojený s prohlídkou.
Na rok 2012 římskokatolická farnost Mladá Boleslav opět zažádala dotaci na Ministerstvo kultury ČR na další pokračování restaurování kostela sv. Mikuláše ve Vinci. P. Poláček všem poděkoval za výbornou spolupráci během letošního roku se slovy, že se všichni rádi sejdeme opět za rok.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |