Hlavní menu:


Otevřte vrata kostelů

22.12.2013, autor: František, editor M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Exhortace papeže Františka Evangelii gaudium

Perspektivy v čísle 25 v článku Za církev chudou a misijní představují hlavní myšlenky exhortace.

Duchovní konverze, intenzita lásky k Bohu a bližnímu, horlivost pro spravedlnost a mír, evangelní význam chudých a chudoby jsou požadovány po všech. A ten, kdo není přesvědčený, nadšený, jistý a zamilovaný, nepřesvědčí nikoho. Funkce v církvi nezpůsobují nadřazenost jedněch nad druhými. Je nepatřičné, aby papež nahrazoval místní biskupy při řešení a posuzování kdejakých problémů.

Exhortace

Farnost není zanikající struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi odlišných forem, které vyžadují misijní tvárnost a tvořivost pastýře i společenství. (z kapitoly 28).

Adventní rozhovor T. Halíka pro LN

Biskup František Radkovský se v KT49 zamýšlí nad pastorační i ekonomickou situací. Na začátek roku pozval své diecézany na sněm Když vyhasne víra nebudou ani peníze


Biblický citát na dnešní den
Udělám z vás rybáře lidí. (Mt 4,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |