Hlavní menu:


Otevřte vrata kostelů

22.12.2013, autor: František, editor M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Exhortace papeže Františka Evangelii gaudium

Perspektivy v čísle 25 v článku Za církev chudou a misijní představují hlavní myšlenky exhortace.

Duchovní konverze, intenzita lásky k Bohu a bližnímu, horlivost pro spravedlnost a mír, evangelní význam chudých a chudoby jsou požadovány po všech. A ten, kdo není přesvědčený, nadšený, jistý a zamilovaný, nepřesvědčí nikoho. Funkce v církvi nezpůsobují nadřazenost jedněch nad druhými. Je nepatřičné, aby papež nahrazoval místní biskupy při řešení a posuzování kdejakých problémů.

Exhortace

Farnost není zanikající struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi odlišných forem, které vyžadují misijní tvárnost a tvořivost pastýře i společenství. (z kapitoly 28).

Adventní rozhovor T. Halíka pro LN

Biskup František Radkovský se v KT49 zamýšlí nad pastorační i ekonomickou situací. Na začátek roku pozval své diecézany na sněm Když vyhasne víra nebudou ani peníze


Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |