Hlavní menu:


P. Kamil a naše schola v Mimoni

01.07.2012, autor: M. Mareš, foto V. Marešová, kategorie: Pouť
P. Kamil a naše schola v Mimoni
Poutní mše svatá za nová kněžská a řeholní povolání

Dnes celebroval P. Kamil v mimoňském kostele sv. Petra a Pavla poutní mši svatou. Boleslavská schola dodala pouti slavnostní ráz. P. Kamil hovořil o tom, na kom je postavena církev. O skále a o Petrovi, který s pomocí Pána položil základy naší církve. Pán upevňuje na dobré cestě. My všichni chceme budovat církev, byť každý z nás je nedokonalý. Jsme Pánem posvěcováni ke konání dobra a stavění na skále. Víru nemůžeme pojímat konzumně – jako spotřebu bohoslužebných úkonů. Každý jsme od Pána obdarováni. Každého se Pán zeptá, jak obdržené hřivny zúročil.
Minulé generace žily v nesrovnatelně horších materiálních podmínkách. Věděly ale, co je v životě podstatné - mít společenství s Kristem a lidmi, sloužit Bohu a nikoliv majetku. Sloužit nikoliv sám sobě - z tohoto hlubokého poznání se rodí povolání k zasvěcenému životu.
V Mimoni se každý může vydat na městskou poutní cestu – shlédnout památky výjimečné krásy, které naši předkové vytvořili ke cti a slávě Boží. My jsme měli tu výhodu, že nás doprovázel místní znalec Ing. Šťastný. Mimoňští byli opravdu vzornými hostiteli boleslavských poutníků. Měli se k dílu i v minulosti - střechu a okapy kostela opravili svépomocí z dotace, kterou získali od MěNV v r. 1983.
V malé fotogalerii naleznete některá poutní zastavení. Boží hrob je druhý nejstarší v Evropě – starší mají pouze v Görlitz.

Mimoň

Mimoň
01.07.2012 19:13:24

Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |