Hlavní menu:


Památka zesnulých

10.11.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Památka zesnulých
Mše svatá v sobotu 5.11. v Bičíkově kapli

P. Kamil Škoda sloužil mši svatou v Bičíkově kapli.

Slavnost Všech svatých a Památka všech věrných zemřelých nám jednoduše sdělují, že jenom ten, kdo připustí, že ve smrti dřímá velká naděje, může svůj život z naděje žít. Pokud redukujeme člověka výlučně do horizontální dimenze, na to, co lze vnímat empiricky, ztrácí samotný život svůj hluboký smysl. Člověk má zapotřebí věčnost a každá jiná naděje je pro něho příliš prchavá, příliš omezená. Člověk je vysvětlitelný jedině existencí lásky, která překonává každé osamění, včetně smrti, a přesahuje prostor i čas v jediném celku. Člověk je vysvětlitelný a nalézá svůj nejhlubší smysl pouze existencí Boha. A my víme, že Bůh překonal svou vzdálenost a stal se bližním, vstoupil do našeho života a říká nám: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky" (Jan 11,25-26).
Katecheze Benedikta XVI. z 2. 11. 2011, převzato z KT46

Fotogalerie snímků je zde.


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |