Hlavní menu:


Partnerství s farností Dieburg

21.06.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Plátno se svatou krví z Walldürn
Společná mše opět po roce

V neděli 21.6. v 9.00 byla slavena mše svatá s aktivní účastí farníků z partnerského Dieburgu. Otec Józef Szeliga přivítal hosty – členy stejné univerzální církve. Přímluvnou modlitbou poukázal starosta Dieburgu p. Thomas na sepětí světské (meziměstské) a duchovní (mezifarnostní):
Dobrý Bože, prosíme Tě o Tvé požehnání pro partnerství měst Mladá Boleslav a Dieburg. Posiluj naše oboustranné porozumění a přátelství. Dej ať společně rosteme světsky i duchovně.
Bohoslužbu doprovázely společně zpívané latinské písně. Na závěr mše připomněl starosta mnohasetletou poutní tradici převážně katolického města Dieburgu. Zmínil se rovněž o pěších poutích do blízkého Walldürn, kde je od r. 1330 uctíváno plátno se svatou krví. Byli jsme vyzváni k aktivní účasti na těchto poutních slavnostech. Našemu panu faráři byla potom předána jako dar svíce z Walldürn. Byla vyjářena radost z dvanáctiletého městského partnerství a naděje na další rozvoj v loňském roce uzavřeného farního přátelství.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |