Hlavní menu:


Pod širým nebem

06.09.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Fotogalerie
Pod širým nebem
Mše sv. pod nebeskou klenbou v příhrazských skalách

V krásné skalní lokalitě se v sobotu 6.9. konala mše sv. Motivací bylo svěřit Všemohoucímu nejen rozvoj znalostí našich dětí, ale též duchovní růst farnosti (např. biblické hodiny, Křesťanskou akademii, duchovní obnovy...).
Odpoledne začalo příjemnou procházkou, zakončenou strmým výstupem do skalní rozsedliny. Mši sv. sloužil P. Radek Vašinek, následně se téměř všichni vydali kamzičí stezkou na vyhlídkovou plošinu. Po sestupu ještě mnoho dětí našlo odvahu zkusit slaňovat přes skalní stupeň.
Bylo to krásné setkání farního společenství, kdy po mši sv. nenásleduje rozchod, ale naopak vzájemné setkávání včetně tolik potřebného sdílení.
Farní rada doporučila takováto setkání opakovat - určitě na jaře. Zároveň bychom rádi založili tradici - mši sv. pod nebeskou klenbou konat vždy první sobotu po začátku školního roku.

Fotogalerie zde.


Biblický citát na dnešní den
Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |