Hlavní menu:


Poděkování

17.09.2018, autor: V. Novák, kategorie: Osobní názor

Drazí mladoboleslavští farníci, dovolte mi ještě krátké poděkování za veškerou pomoc a jakoukoliv formu podpory kolem jáhenského svěcení.

Obrovské díky všem, kteří se vytrvale modlili novénu, ještě jednou děkuji otci Pavlovi za impulz k jejímu vzniku a za souhlas s konáním svěcení zde v Mladé Boleslavi. Sílu společné modlitby v takové intenzitě jsem pocítil poprvé v životě. Děkuji za Vaše dary v podobě donesených potravin na společné občerstvení i za Vaše finanční dary, všechny gratulace a přání. V tuto chvíli je nad mé síly poděkovat všem osobně, proto volím tuto cestu. Děkuji všem, kteří pomohli při chystání a úklidu prostor fary, s obstaráním a přivezením stolů a lavic, dále těm, kteří půjčili různé věci a nádobí. Děkuji ministrantům, varhaníkovi, schóle, mládežnické schóle.

Přestože ustanovením do farnosti Ústí nad Labem jsem přestal být zdejším farníkem, ponesu farnost Mladá Boleslav, místní pastýře a Vás všechny ve svých modlitbách. Prosím Vás o totéž. A těším se někdy na viděnou.

Pán Bůh zaplať za všechno!


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |