Hlavní menu:


Podpora Nadace Arcibiskupského semináře v Praze

21.12.2014, autor: Václav Novák, kategorie: Obecné info
Velké poděkování všem dárcům!!! Na tento účel se díky vaší štědrosti do neděle 4. ledna vybralo 17.500,- Kč.

Milí přátelé, v rámci ohlášek na dopoledních bohoslužbách o 4. neděli adventní jsem krátce představil Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze, která finančně podporuje sociálně znevýhodněné bohoslovce.

Těžko říct, zda kvůli restitucím, ale faktem je, že v loňském roce klesla ochota sponzorů podporovat tuto nadaci. Proto bych vás chtěl upozornit na možnost jednorázově nebo pravidelně přispívat této nadaci a tím se podílet na vzdělávání a formaci budoucích kněží.

Číslo účtu nadace je 162 795 379/0800. Dárci na požádání (e-mailem na nadaceasp@arcs.cuni.cz) obdrží potvrzení.

Kdo by chtěl přispět v hotovosti, může vždy u mě v sakristii do 4. 1. 2015. A jako výraz poděkování pro rychlé dárce, kteří přispějí v hotovosti částkou alespoň 300,- Kč, mám v sakristii děkanského kostela dárkové hrníčky s logem semináře.

Děkuji vám také za vaše dary ve sbírce na bohoslovce, která se koná pravidelně vždy v červnu. Tyto prostředky se přeposílají na biskupství, které pak hradí nemalé částky za náš pobyt a stravu v semináři. Sami bohoslovci přispívají jistou měsíční částkou a ti starší 26 let si ještě platí povinné zdravotní pojištění.

Pro vaši informaci - v letošním akademickém roce je v pražském semináři za všechny české diecéze 27 bohoslovců ve všech ročnících, z toho pouze 3 jsme za naši litoměřickou diecézi. Proto vás chci poprosit i o pravidelné modlitby za bohoslovce a za nová kněžská povolání pro naši diecézi.

Děkuji vám za vaše modlitby i za vaši finanční podporu - především jménem těch, kteří jsou na finanční pomoc od Nadace Arcibiskupského semináře v Praze odkázáni.

Přeji všem požehnané a hezké Vánoce!

Václav Novák


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |