Hlavní menu:


Pouť důvěry na zemi

23.10.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Pozvánky
Pozvánka na Evropské setkání mladých do Berlína

Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i různých protestantských vyznání – z více než pětadvaceti různých národů (včetně českého bratra Josefa).
Taizé je poutním místem pro mladé, každoročně zde stráví několik dní na 200 000 osob. Komunita pořádá každoročně na závěr roku Evropské setkání mladých – letos bude v Berlíně.
Poselství Taizé bylo dobře známé od sedmdesátých let i v Československu. Rodičemi nejen svých vlastních devíti dětí, ale i stovek dalších „dětí Taizé“ byli pražští manželé Kaplanovi. Nebylo to za minulého režimu vůbec jednoduché, přesto již tehdy individuálně do Taizé s podporou a požehnáním Kaplanových vycestovalo mnoho mladých. Pobyt v Taizé znamenal zásadní formaci pro jejich další duchovní život. Po listopadu 1989 se dveře mládeži otevřely naplno – jak pro cesty do Taizé, tak pro účast na Evropských setkáních mladých. První porevoluční roky byly naše zahraniční účasti veliké (Wroclaw, Praha, Budapešť, Vídeň, Mnichov) – ovoce práce manželů Kaplanových bylo opravdu hojné.
Nyní jsme časově o generaci dál – platí to i duchovně? Do Berlína je to z naší diecéze velice blízko. Blízký je nám i bratr Alois, který po bratru Rogerovi komunitu Taizé od roku 2005 vede. Oba rodiče bratra Aloise pochází totiž z Poohří, po válce byli odsunuti do Německa. Z mnoha možností, jak trávit mládežnického Silvestra, je letos ta berlínská varianta jistě z těch nejhodnotnějších. Snad se i v našem městě najdou ti, kteří se letošní pouti důvěry na zemi zúčastní. Více o berlínském setkání naleznete na:
http://www.taize.fr/cs_rubrique333.html

Dne 17.10. v požehnaném věku 86 let Jiří Kaplan zemřel. V sobotu 22.10. se ve zcela zaplněném Týnském chrámu loučily děti Taizé se svým tatínkem, jak Jiřímu Kaplanovi říkaly. Zádušní mši sloužil kardinál M. Vlk a bratr Alois.
Jen Bůh mé duši dává spásu a mír… (Taizé) – z úmrtního oznámení J. Kaplana

Doplněno 26.10. z KT44
Kardinál M. Vlk: "Kaplanovi v 70. a 80. letech kolem sebe vytvářeli přímo dílnu pokoncilové obnovy v Čechách."
P. T. Halík: "Jejich domácnost se stala místem modlitby a setkávání, kolébkou a domovem mnoha aktivit v církvi. U nich se konalo i památné setkání na prahu Pražského jara 1968, kde se navzájem poznali prakticky všichni, kdo potom přijali odpovědnost za pokoncilní obnovu církevního života v důležitých měsících relativního politického uvolnění a pak v následujícím dvacetiletí perzekucí v době tzv. normalizace."


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |