Hlavní menu:


Pouť ke sv. Zdislavě

27.05.2023, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, kategorie: Fotogalerie
Pouť ke sv. Zdislavě

Pouť do Jablonného vedla tentokrát přes Hvozd, Petrovice a Zdislavinu studánku. Ze mše svaté přebírám sloku závěrečné písně:
Ze mše svaté Kristem posilněni,
správně žít chcem v práci, v rodinách,
Jenom v Něm má život naplnění,
a svět pokoj po všech krajinách.
V domovech kéž oltář lásky stojí,
pak duch světa už nás nerozdvojí,
když nám strážci štěstí zůstanou:
Ježíš s Matkou svou a Zdislavou!

Jablonne2023

Jablonne2023
27.05.2023 22:22:35

Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |