Hlavní menu:


Poutní zájezd farnosti Mladá Boleslav – návštěva Svaté země

01.03.2009, autor: Jiří Vosáhlo, Václav Novák, kategorie: Pouť
Poutní zájezd farnosti Mladá Boleslav – návštěva Svaté země

Ve dnech 19.–26.2.2009 se uskutečnil životní zájezd pro mnoho našich farníků (asi 30) do Svaté země, jehož duchovní doprovod činil náš P. Radek a další 3 kněží z naší diecéze (vč. P. Pavla Macha). Průvodcem byl další kněz, P. Viliam. Zájezd byl organizován cestovní kanceláří Palomino. Byl zajištěn i autobus z M.B. do Prahy na letiště a zpět. Letěli jsme do Tel Avivu, v Izraeli nám byl k dispozici opět autobus. Ubytování bylo skvělé, a to v jednom hotelu v Betlémě. Betlém je dnes téměř součástí Jeruzaléma, avšak obehnán s přísně střeženou hranicí autonomní palestinské oblasti.Každý den jsme navštěvovali významná biblická místa (chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, Getsemanská zahrada – bazilika Národů, Hora Blahoslavenství, Nazaret – bazilika Zvěstování apod.), kde jsme také slavili mši svatou. Obzvlášť působivý byl poslední den programu (v Jeruzalémě), kdy jsme prožívali Popeleční středu. Na mnoha místech jsme se setkávali s bohoslužbami a s označenými věřícími popelem. Počasí nám v druhé polovině pobytu velmi přálo, dokonce jsme okusili i koupáni v Mrtvém moři. Pokud jde o bezpečnost, nepocítili jsme ani náznak nějakého ohrožení. Ani židé ani arabové nemají důvod turisty ohrožovat. Naopak se snaží je oslovit (např. rusky) kvůli prodeji suvenýrů. Každému přeji, aby aspoň jednou za život podstoupil tu osobní a finanční oběť a neváhal se do Svaté země vydat. Byli mezi námi jak mladí tak senioři přes 70 let a všichni to přežili a jistě nelitují. Velký dík paří P. Radkovi, který náš zájezd inicioval. Jiří Vosáhlo

Fotogalerie:

Mix fotografií od různých fotografů je k dispozici po jednotlivých dnech v sekci fogalerie nebo přímo z těchto odkazů:

Několik ohlédnutí účastníků:

Na „Svaté zemi“ mě nejvíce zaujal život tamních lidí. Líbí se mi, že nikam nepospíchají a opravdu si vychutnávají život na zemi. Okolí Jeruzalému tvoří rozsáhlá kamenná poušť, kde není téměř žádná tráva a jen minimum vody. Lidé zde přitom uživí obrovská stáda ovcí. Je to povzbudivé. Josef Přibyl

Pouť do Svaté Země pro mě byla příležitostí zamyslet se nad mnoha věcmi, které se týkají mého života. Stejně jako asi každý poutník, i já jsem si odvezla řadu neopakovatelných zážitků. Nejspíš nejdůležitější pro mě bylo zastavení se na Kalvárii, chvíle ztišení pod Ježíšovým křížem. Dalším takovým momentem pak byla plavba po Genezaretském jezeře, při níž jsme sice zmokli, ale také jsme mohli obdivovat duhu a slunce prosvítající mezi mraky. Cesta do Izraele nebyla jen obyčejnou dovolenou, určitě z ní budu ještě dlouho čerpat. K. Kloudová

Klečím v místě Božího hrobu, jen pár sekund, pak musím uvolnit místo ostatním čekajícím ve frontě. Nic necítím, vůbec nic. Je čas jen sepnout ruce a položit je na ono místo. Prázdno...Prázdný hrob...Pane, dej mi větší víru v Eucharistii, ve které jsi přítomen Živý. Dej mi pochopit, jakým darem pro nás je Tvá přítomnost v Eucharistii.Vskutku, hrob je prázdný. VN

"Sustinete hic et vigilate mecum - Zůstaňte zde a bděte se mnou." /Mt26,38/ je napsáno nad vchodem Baziliky Národů v Getsemanské zahradě, kde se Pán Ježíš modlil ke svému nebeskému Otci před svým utrpením. Pane Ježíši, chci být a bdít s Tebou a modlit se, jak je potřeba. Děkuji Ti, že jsi svou smrtí a zmrtvýchvstáním přemohl hřích a smrt a nevýslovnou láskou miluješ mě i každého člověka. MK


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |