Hlavní menu:


Pozvání na kněžské svěcení a primici

18.06.2019, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, kategorie: Pozvánky
Jáhenské svěcení
Kněžské svěcení 29.6. v 10:00 v LTM a primice 30.6. ve 14:00 u nás v kostele NPM

Slavnostní chvíle nejen pro Václava, ale i pro naši farnost, ve které od kolébky vyrůstal. Nenechme si ujít ani Litoměřice, ani primici. Autobus do Litoměřic bude objednán jenom tehdy, když bude přiměřeně naplněn - přihlaste se prosím co nejdříve. Podpořme všestranně začínajícího kněze s hrdostí, že se na svoji pastýřskou cestu vydává právě od nás. Sbírka při primiční mši svaté bude na novokněze.

Fotografie z jáhenského svěcení:

Po mši svaté se uskuteční přátelské setkání v prostorách bývalého piaristického kláštera Na Karmeli – dnes Vzdělávacího centra Na Karmeli ŠKODA. V kostele sv. Bonaventury se bude udělovat novokněžské požehnání, v prostorách kláštera pohoštění.

» Přejít na článek Pozvání na kněžské svěcení a primici na webu www.primice.cz .

Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |