Hlavní menu:


Prezidentská volba v MB

12.01.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Schwarzenberg vyhrál s významným náskokem

Včera a dnes v našem městě probíhala poprvé volba prezidenta. Výsledky volby - procentní zisky jednotlivých kandidátů -naleznete v příloze. Potěšující je významně větší účast voličů než při krajských volbách, dosažených boleslavských 59,7 % ale nedosahuje celostátního průměru 61,3 %.

K celostátním výsledkům:
Mimo raketový finiš pana Schwarzenberga je nutno vnímat i velice pěkný výsledek paní Roithové, která na kampaň vynaložila minimum finančních prostředků. Celkově považuji za přínos, že významná část voličů ocenila pozitivní a nepopulistickou komunikaci, opravdovost a upřímnost křesťanských kandidátů a jejich umění říkat pravdu s láskou.
Část voličů se rozhodovala až v posledním týdnu. Volební průzkumy bývají ošidné. Srovnejme si data ppm factum ze 6.1. s volebními výsledky:
Pan Zeman měl obdržet 25,1 %, získal 24,2 % - velice dobrá shoda.
Pan Schwarzenberg měl získat 11 %, získal 23,4 %. Podařilo se mu v posledním týdnu téměř neuvěřitelné. Panu Fischerovi se závěr kampaně zcela nepodařil. Voliči to vnímali, část z nich měla obavu, zda jej v boji o druhé místo nepředstihne např. pan Dienstbier. Voličská základna pan Fischera měla dvě složky - přímé podporovatele a druhou skupinu, ty, kteří prvoplánově nechtěli, aby na Hradě usedl pan Zeman. Tato druhá skupina se v posledním týdnu od pana Fischera odklonila a podpořila pana Schwarzenberga. Dále pan Schwarzenberg nepochybně získal významnou část příznivců pana Sobotky a pana Franze - těch, kteří si moudře uvědomili, že důležitější je účinná volba, nikoliv deklarativní. V žádném případě tento přesun nelze chápat jako prohru pravice. Můžeme říci, že zisk pana Schwarzenberga v posledním týdnu se prakticky rovnal součtu úbytků pana Fischera, pana Sobotky a pana Franze. Predikce pro paní Roithovou byla 4,6 %, výsledek 4,95 % je v dobré shodě.
Ve druhé příloze je srovnání volebních procentuálních zisků a predikce ppm factum.

Důležité je vždy rozhodnutí samotného voliče, které může být učiněno až v posledním okamžiku před volbou. Volí se nejen hlavou, ale i citem a srdcem, často navzdory predikcím, médiím a stranickým doporučením. Právě tyto poslední reakce nejsou ani nejlepšími průzkumy predikovatelné.

Ke stažení: Prezidenti_v_MB.pdf, 60 kB; Prezidenti_factum-1.pdf, 57 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |