Hlavní menu:


Primice P. Radima Vondráčka

09.05.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Stalo se
v Horkách nad Jizerou

Státní svátek 8. května jsme na Mladoboleslavsku oslavili především účastí na „primiční mši svaté“ P. Radima Vondráčka, která se konala od deseti hodin v kostele sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou.
P. Radim byl vysvěcen již před rokem, tj. 24.6.2006, svoji skutečnou primici slavil v neděli 25.6. 2006 v Benátkách nad Jizerou, nyní působí ve farnosti Chomutov. Jeho rodnou farností jsou však právě Horky, a proto také zde chtěl sloužit mši sv. na poděkování za dar svého kněžského povolání a za zdejší farnost.
Týden před tímto datem se uskutečnila brigáda a kostel se v rámci možností připravil k důstojnému slavení bohoslužby. Bohužel technický stav kostela není dobrý, v současnosti je sice opravená střecha, ale na zbytek nejsou potřebné finanční prostředky.
Když jsme ve zmiňovaný den přijížděli ke kostelu, již z dálky nás vítalo velké množství automobilů a také autobus, který přivezl sbor z Litoměřic. Ten svým nádherným zpěvem doprovázel celou bohoslužbu. Před desátou hodinou se rozezněly zvony, aby tak svým vyzváněním pozvaly i ty, kteří jinak do kostela nechodí. A opravdu, kostel byl zaplněn do posledního místa.
Protože v tento den byl také svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, byla mše svatá ke cti Panny Marie. V kázání také zazněla vzpomínka na P. Štrumfu, který v minulosti v Horkách působil a byl pro našeho novokněze vzorem kněžského života.
Při mši svaté se zpívala mimojiné píseň Máti Páně přesvatá, jejíž text složil P. Václav Koranda (1871-1920) právě v této farnosti. Na závěr bohoslužby pak bylo novokněžské požehnání, které s P. Radimem uděloval také P. Radek Vašinek. Po bohoslužbě byla mariánská pobožnost a udělovalo se individuální novokněžské požehnání. Během této doby probíhal koncert manželů Lutkových. Po celé slavnosti, na níž se bude jistě dlouho v Horkách vzpomínat, bylo pohoštění v místním učilišti.
Děkujeme P. Radimovi za zorganizování této radostné bohoslužby, dále všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a v neposlední řadě všem účastníkům z blízka i z daleka. Společně vyprošujme všem našim pastýřům hojnost Božího požehnání a darů Ducha svatého.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |