Hlavní menu:


Připojujeme se k Hlasu zvonů pro Aleppo

23.10.2016, autor: M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
ČBK podpořila finskou iniciativu

Naši biskupové vydali prohlášení Připojujeme se k Hlasu zvonů pro Aleppo:

Při vědomí, že nemůžeme mnoho učinit lidskými silami, a při hlubokém soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek panujících v bombardovaném Aleppu, Vás prosíme, aby se jako hlas trpících i v našich farnostech v 17 hodin rozezněly zvony a spolu se všemi jste se modlili za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Prosíme, abyste tak učinili po dobu tří dnů od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a do nelidských podmínek uvržených lidí a který jediný je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži.
Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny proti lidskosti.

I v naší diecézi se 4 kostely k výzvě přidaly.

Co tomu předcházelo:

1) Mohutné bombardování Aleppa vládním a ruským letectvem v závěru září.

2) Svatováclavská výzva papeže:
”Myšlenkami se znovu vracím k milované a mučené Sýrii. Nadále ke mně přicházejí dramatické zprávy o osudu aleppských obyvatel, s nimiž jsem spojen v utrpení prostřednictvím modlitby a duchovní blízkosti. Vyjadřuji hlubokou bolest a silné znepokojení nad tím, co se děje v tomto beztak trýzněném městě, kde umírají děti, senioři, nemocní lidé, mladí a staří, všichni…Opakuji všem stranám výzvu, aby se ze všech sil zasadily o ochranu civilistů, což je imperativem a naléhavou povinností. Dovolávám se svědomí těch, kteří jsou zodpovědni za bombardování a budou za ně jednou skládat účty před Bohem!”

3) Františkáni vyzývají k vytvoření bezpečných zón v Sýrii pod kontrolou OSN


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |