Hlavní menu:


Přivítání P. Pavla Poláčka ve farnosti

18.04.2010, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Přivítání P. Pavla Poláčka ve farnosti
Ten radostnou má jistotu, že v pravdě s ním jde k životu

Dnes jsme přivítali v našem kostele nového duchovního správce farnosti, který bude působit na misijním mladoboleslavském území. Symbolické sepětí města a kostela, trvající v Mladé Boleslavi již deset století, zdůraznil při uvítání J. Vosáhlo. Vytváření farnosti jako velké rodiny, rozvoj farních aktivit a otevřenost vůči městu – tato témata zněla rovněž při uvítání. Promluva otce Pavla byla zakončena slovy: „Toto město naléhavě potřebuje naše svědectví“.
Povzbuzením do svědeckého života jsou jistě i slova dnes zpívané písně č. 401:
Kdo důvěru v něj v srdci chová a lásku svou mu věnoval, ten radostnou má jistotu, že v pravdě s ním jde k životu

Přejme otci Pavlovi hojnost Božího požehnání ve formování farnosti k duchovnímu růstu tak, abychom navázali na mnoho dobrého a krásného, co křesťané pro naše město v minulosti vykonali.

Fotogalerie je zde.

Uvítání P. Poláčka

Uvítání P. Poláčka
19.04.2010 18:35:15

Uvítaní P. Poláčka 18.4.2010 při dětské mši


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |