Hlavní menu:


Přivítání novokněze v naší farnosti

09.07.2015, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Přivítání novokněze v naší farnosti
Mše svatá a společenství na faře

V neděli 6.7. jsme na jediné slavné mši vítali novokněze Štěpána Smolena v naší farnosti. Jako vždy při slavných mších doprovázely bohoslužbu vznosné zpěvy scholy. Ze Štěpánovy promluvy několik myšlenek:
Neměli bychom být celý život na zájezdu - hromadit zážitky a poznatky. Dobro není druhým neškodit, ale vydávat se za ně. Vztahy mezi lidmi buď určuje loupežná výprava, nebo jsou utvářeny láskou, příkladem může být láska Cyrila a Metoděje k našemu národu nebo zralá manželská láska. Pohrdáme středověkem - ale tehdy velmi dobře věděli, že ve mši závěrečné Bohu díky není koncem (zase až za týden), ale výzvou k překvapování druhých, třeba i nevěřících, nezištností své lásky.
Po ohláškách jsme Štěpánovi přáli hojnost Božího požehnání v jeho kněžském působení, mnoho šťastně ujetých kilometrů a ostrý start se zánovním vozem osvědčené značky.
Štěpán vyjádřil radost z toho, že jej otec biskup ponechal sloužit v naší farnosti.
Na faře potom Štěpán udílel novokněžské požehnání. Poděkování patří všem, kteří jakkoliv přispěli k této důstojné oslavě.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |