Hlavní menu:


Prostřeme Kristu na cestu sebe samé

07.04.2012, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Prostřeme Kristu na cestu sebe samé
Květná neděle - průvod v MB a promluva Benedikta XVI.

Svatý otec citoval Ondřeje Krétského: „Tak tedy prostřeme Kristu na cestu sebe samé. Neprostírejme neživá roucha nebo bezduché ratolesti, neprostírejme větvoví; je to hmota, která po použití ztrácí svěžest a potěší oči jen na několik hodin. Ale oděni jeho milostí neboli jím samým – neboť vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista – my sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám. A jestliže jsme byli dříve od hříchu rudí jako šarlat, a když nás očistil spasitelný křest, zběleli jsme pak jako vlna, nepřinášejme již vítězi nad smrtí palmové ratolesti, ale odměnu za vítězství. Den za dnem opakujme po židovských dětech i my, mávajíce duchovními ratolestmi své duše, posvátné volání: «Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský»“

Fotogalerie snímků z průvodu na Květnou neděli v MB dne 1.4. zde.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |