Hlavní menu:


První pozdrav nově jmenovaného otce biskupa Jana

06.10.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Od našich pastýřů
První pozdrav nově jmenovaného otce biskupa Jana
VZKAZ A POZVÁNÍ DIECÉZÁNŮM

PRVNÍ POZDRAV, VZKAZ A POZVÁNÍ DIECÉZÁNŮM

Vážení a milí moji diecézáni,
zdravím Vás upřímně a rád z Českých Budějovic, kde mě zastihla zpráva o tom, že si budeme blízcí.
Hluboce se mě dotklo, že Svatý otec Benedikt XVI. projevil mé osobě tolik důvěry a jmenoval mě biskupem Litoměřické diecéze. Se jmenováním jsem souhlasil a přijal je i proto, že Svatého otce mám velmi rád a vidím v jeho rozhodnutí pokyn shůry – Boží pokyn, tak, jako kněz v rozhodnutí biskupa jsem vždycky chápal totéž. Chci vstoupit do pole – vinice – zahrady diecéze severních Čech v roce sv. Pavla s pavlovskou pastýřskou výbavou, ale spolu s Vámi se všemi. Nezastírám, že dosud ve složitých situacích života jsem spoléhal na Boží pomoc a pomoc lidí dobré vůle. Nemohl jsem však nikdy opomenout vytrvalou modlitbu a tiché pokání. Vyplatilo se mi to a věřím, že se to vyplatí i nyní po Vašich nesčetných modlitbách k Pánu a obětech života, často skrytých a proto cenných, za nového pastýře a budoucnost Litoměřické diecéze, že společnou prací pro Boží království neztratíme nic, ba naopak získáme. Už teď jsem Vám vlastně tedy vděčný za mnohé. A přitom jsem Vás ještě neviděl, ale těším se, že, dá-li dobrý Bůh, brzy uvidím. Zvu Vás na biskupské svěcení, které, dá-li Bůh, přijmu v sobotu 22. listopadu t.r. v 10:00 v litoměřické katedrále sv. Štěpána.
Vím, že mým příchodem k Vám pokračuje dramatická i bohatá historie života místní Kristovy církve a že navazuji na ušlechtilá duchovní úsilí mých, mně tak milých a vzácných bezprostředních předchůdců: otce Pavla, otce Josefa, zemřelého otce Štěpána, otce Antona Webera i všech dalších litoměřických otců a pastýřů.
Je i Vás, drazí spolubratři kněží a jáhnové, bohoslovci, pastorační pomocníci, milé sestry řeholnice a bratři řeholníci, milé rodiny, drazí nemocní a trpící, prosím o modlitby. Velice o ně stojím.
Vám, lidem dobré vůle, a vůbec všem lidem – bratřím a sestrám – žijícím na území nyní už naší diecéze, na přímluvu Panny Marie, sv. Štěpána, sv. Zdislavy a všech svatých ze srdce žehnám.
Váš
Jan Baxant


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |