Hlavní menu:


První svaté přijímání

08.06.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
První svaté přijímání
14 našich dětí přijalo poprvé svátost oltářní

Po roční přípravě mohly děti z naší farnosti poprvé, po přijetí svátosti smíření, přijmout v neděli 5.6. svátost eucharistie. Radujme se z vysokého počtu rodin, ve kterých je našim dětem sdělováno to podstatné a hlavní pro jejich život. Poděkování patří všem těm, kteří děti na cestě k přijetí těchto svátostí doprázeli - otci Josefovi, Radkovi, Pavlovi a zejména Kamilovi a oběma katechetkám M. Černé a O. Valachové. Děti byly na přijetí obou svátostí výborně připraveny.
Modleme se za další duchovní růst našich dětí v rodinách - takový, aby mohly přijmout další svátosti.
Protože platí "člověče přičiň se a Bůh Ti pomůže", stojí za úvahu, zda by i u nás nebylo vhodné postupovat dle plánu obnovy vídeňské arcidiecéze. Podle kardinála Schönborna je cílem rostoucí počet malých živých společenství, která mají ve společnosti působit jako kvas. V rámci farností budou ve Vídni vytvářena menší společenství vedená laiky, tj. pokřtěnými muži i ženami.

Krásná atmosféra slavnostního obřadu i společných chvil na faře je věrně zachycena v připojené fotogalerii.

Fotogalerie je zde
Plná fotogalerie je k dispozici na zápůjčním CD na faře.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |