Hlavní menu:


Putování z Ml. Boleslavi do partnerského města Dieburgu

13.09.2011, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Pouť
Pieta v Dieburgu

Asi víte, že naše město před čtrnácti lety uzavřelo partnerství s německým městem Dieburg. Dieburg leží ve spolkové zemi Hesensko, asi 30 km jižně od Frankfurtu. Město má asi 15 tis. obyvatel a ukázalo se, že se nachází v převážně katolické oblasti a navíc skrývá v sobě starobylé poutní mariánské místo.
Před čtyřmi lety se podařilo navázat neformální přátelství mezi našimi oběma katolickými farnostmi. Hodně tomu napomohla okolnost, že starosta Dieburgu, p. Werner Thomas, je právě jeden z předních místních farníků. Dieburští k nám přijíždějí (autobusem) každý rok na červnový jarmark, část z nich se vždy zúčastní mše svaté v našem kostele a většinou se podaří uskutečnit neformální setkání, minule na naší faře. Nezůstalo jen přitom, přišlo pozvání do Dieburgu na hlavní pouť, která probíhá vždy 7.-8. září, při příležitosti svátku Narození P. Marie.
Jeli jsme v malé skupince vč. otce faráře P. Pavla, byli jsme velice vřele přijati p. starostou a jeho obětavou paní. Oba se nám velmi věnovali, zajistili soukromé ubytování a doprovázeli nás na hlavní poutní akce. V Dieburgu působí kromě faráře též kaplan z Indie. Jsou tam celkem 3 živé kostely, první kamenný kostel je doložen již z 8. století. Je třeba zdůraznit, že oba poutní dny spadaly doprostřed týdne. První den večer (středa 7. 9.) se konala venku před kostelem velká poutní mše, které se zúčastnilo podle odhadu asi 4 až 5 tisíc věřících. Na mši navazoval světelný průvod (se zapálenými svíčkami), který procházel ulicemi města asi jednu hodinu. Hudba, korouhve, prapory, kroje. Oblast byla policejně uzavřena, ulice byly vyzdobeny mnoha světly a papežskými vlaječkami a po celé trase bylo přenášeno reproduktory vedení modliteb a zpěvů.
Na druhý den (všední den!) se konaly mše svaté již od 5:30, hlavní poutní mše v 10 hod. byla opět venku, tentokrát s generálním vikářem z Mainzu (Mohuč, biskupem tam je známý kardinál Karel Lehmann). Zde bylo odhadem kolem 1 tis. věřících a následovalo mariánské procesí po meditační cestě v parku. Teprve během pouti jsme se seznámili s historií tohoto místa, které se stalo poutním již ve 13. století. V r. 1420 byla vytvořena plastika Pieta, která představuje dodnes zbožnou úctu k P. Marii. V přilehlém parku nás zaujalo sedm zastavení s bolestmi P. Marie a dvě velké kamenné desky se zlatými nápisy – jedna s 15 původními tajemstvími a druhá s tajemstvími světla svatého růžence. Po obědě ve farním sále jsme měli čas se trochu poohlédnout po městě. Večer jsme ještě přijali pozvání domů k p. starostovi spolu s dieburskými kněžími a dalšími přáteli.
Celá pouť byla velice povzbudivá, přesvědčili jsme se o opravdové tradiční zbožnosti tamějších věřících, jejich laskavosti a pohostinnosti. Budeme rádi, když přátelství mezi našimi farnostmi bude dále pokračovat.

O partnerství s farností Dieburg jsme již informovali, proto odkazuji na článek z 17.11.2007 (v rubrice Farní rada): Partnerství s farností Dieburg.


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |