Hlavní menu:


Radostná služba tříkrálová

05.01.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Farní Charita
Radostná služba tříkrálová
Pravé bohatství je v dávání

Další střípek z koledování...
Letošní koleda mojí skupinky byla tradiční z hlediska lokalit - Staré město, okolí našeho bytového domu a Interspar. Pouze u 7. brány jsme byli poprvé a i tam jsme se setkali u velkého počtu lidí s porozuměním. Nejosobnější je setkání vždy na zápraží bytů - lidé nás již očekávají a jsou opravdu štědří. Ale i v Intersparu jsme se letos setkali přečasto s výjimečnou vstřícností a zájmem o projekt Charity. Maruška hrála tříkrálovou koledu na flétnu, Vojta s Aničkou zpívali - bylo to pěkné obdarovávání radostnou službou, kterou vnímali všichni, dárci i nedárci, velice pozitivně.

Milan Mareš, vedoucí skupinky koledníků


Biblický citát na dnešní den
Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky. (Žid 13,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |