Hlavní menu:


Šedesátý osmý a pokání společnosti

11.04.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Zahraniční souvislosti r. 1968

Přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové uvedla několik zajímavých souvislostí, zejména zahraničních. V západní Evropě se tehdy mladá generace, odsuzující konzumismus, formovala jako Nová levice. Ctili Marxe a hodnotili Leninův pokus jako neúspěšný proto, že byl proveden v zemi, která nebyla industriálně vyspělá, neměla dostatečně silnou dělnickou třídu a odbory. Vzhlíželi nadějně k Československu, kde měl být uskutečněn socialismus s lidskou tváří. Leví mladí Němci tehdy říkali, že u vás ještě o něco jde, kdežto v záp. Německu již o nic nejde. Znechuceni žvanírnou jejich parlamentu a ohlupováním reklamními slogany považovali socialistické řešení za východisko z problémů společnosti.
Půl milionu vojáků Varšavské smlouvy během jedné noci zlikvidovalo naděje většiny národa na svobodnější život. Obrodný proces v KSČ byl rozježděn tanky – tím byl ale také ukončen významný vliv Sovětského svazu na západní Evropu. Až do roku 1968 se velice mohutné a vlivné komunistické strany ve Francii, Itálii a Španělsku ideově ztotožňovaly s KSSS. Likvidace reformního komunismu okupací ukázala západní Evropě pravou, ne idealizovanou tvář ruské velmoci. Brežněv a jeho přisluhovači sice úspěšně „znormalizovali“ Československo, významný vliv v záp. Evropě ale komunisté ztratili. De facto byl zrozen eurokomunismus, který již nebyl slepým vykonavatelem rozhodnutí Kominterny.
Pokání společnosti, která se po r. 1968 podrobila, by mělo být součtem individuálních pokání každého jednotlivce.
Protože statisticky je již pro většinu Čechů rok 1968 neprožitou událostí, několik faktografických údajů pro později narozené:
KAN (Klub angažovaných nestraníků) měl za 14 dní od svého založení 100 000 členů, ve Fondu republiky bylo za dva týdny 40 kg zlata a za další dva týdny už celkem 150 mil. Kčs
Okupace byla nazvána bratrskou internacionální pomocí, pobyt ruských vojsk označen jako dočasný
750 000 lidí bylo po prověrkách z KSČ vyloučeno, skaut byl opět zakázán, StB znovu začala intenzivně pečovat o to, aby se mladí katolíci nemohli scházet…


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |