Hlavní menu:


Slavnostní ustanovení samostatného sboru Církve bratrské

16.10.2011, autor: M. Mareš, foto M. Zavadil, kategorie: Stalo se
Slavnostní ustanovení samostatného sboru Církve bratrské
Dnes byl uveden do funkce kazatel Jakub Škarvan

Dnes, v neděli 16.10., byl na slavnostním shromáždění v Českobratrském sboru ustanoven samostatný sbor Církve bratrské. Bohoslužbu vedl Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské a místopředseda Ekumenické rady církví. Jádrem sboru je společenství navazující na duchovní odkaz boleslavské Jednoty bratrské. Společenství vzniklo před šestnácti lety, posléze se ustanovilo jako stanice benáteckého sboru CB. Do funkce kazatele sboru byl dnes slavnostně uveden Jakub Škarvan, litoměřický rodák, který posledních sedm let působil v brněnském sboru.
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přimluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 1. Tim 2,1-2
Jakub Škarvan byl na svou inauguraci pozvat i město - při této příležitosti zmínil brněnská pravidelná setkávání radnice a ekumeny. Snad i v Mladé Boleslavi se v blízké budoucnosti dočkáme něčeho podobného.
Za město vystoupil náměstek primátora p. Beznoska. Řekl, že protože víme, že Bůh žehná skrze věřící městu, přeje si, aby ve městě bylo co nejvíce věřících a Boleslav se tak stala požehnaným městem.
Za naši farní radu jsem J. Škarvanovi popřál hojnost Božího požehnání pro jeho působení v našem městě.

Církev bratrská vznikla v druhé polovině 19. stol. z duchovního probuzení, které
tehdejší evangelická reformovaná církev, k níž mělo hnutí nejblíže, nepodchytila.
Z týchž příčin, pro které se v 15. stol. rozešla s husitskou církví Jednota bratrská,
toužící po opravdové zbožnosti a kázni podle Písma svatého, zrodila se i CB.
Proto se vděčně přihlásila k odkazu staré Jednoty a k probuzenecké zbožnosti, jež
k nám pronikla zvláště misijní prací anglosaských probuzeneckých církví.

Vlastní vznik se dá popsat jako spojení dvou proudů. První proud pocházel z Bystrého v Orl. horách, z původně katolického prostředí. Druhý proud byl vytvořen návratem jiskry, kterou zažehla původní Jednota, zpět z Ameriky do Čech. Vzpomeňme na zahraniční misi posledního biskupa Jednoty J. A. Komenského, vznik anglikánské církve na sborovém principu, vznik církve Ev. Brüder Gemeinde v Herrnhutu/Ochranově. Velice úspěšná misie ochranovských zasáhla i americký kontinent - Moravian Church. Výsledky působení amerických misionářů v Čechách na konci 19. století a probuzení v Bystrém se staly základem nové církve.

Informace o boleslavském sboru CB naleznete na:
http://cb.cz/mlada.boleslav/
Již mnoho let v Boleslavi funguje vzorně spolupráce mateřských center mezi naší církví a CB.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |