Hlavní menu:


Správné a v Evropě normální je věřit

26.02.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Ze světa
Pohled na zahraniční religiozitu před sčítáním lidu v naší vlasti

Ať se vypravíte za hranice České republiky kterýmkoliv směrem, s překročením hranice vstoupíte vždy do prostoru s minimálně dvojnásobnou relativní hustotou křesťanů. V sousedním Německu jsou na tom z okolí nejhůře (64 % křesťanů, cca 32 % Němců je katolíky). V dalších okolních zemích již převažují katolíci významněji - jsou nadpoloviční většinou obyvatelstva. Celkový podíl křesťanů v Rakousku činí 71 %, na Slovensku 84 % a v Polsku 97 %. Pro srovnání doplňme ještě Rusko 73 % a USA 77 %.
Poslední sčítání lidu v roce 2001 zaznamenalo 32 % křesťanů v republice, 24 % v Čechách a 16 % v litoměřické diecézi. Konkrétně v Boleslavi se tehdy přihlásilo ke katolické víře 6006 občanů.

Již brzy budeme mít možnost při sčítání lidu vyjádřit svůj vztah ke Kristu Ježíši. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn (Jan 10,9). Naše povinnost je jasná: Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí (1. Kor 4,1-2).

Nelze sloužit Bohu i mamonu. Honba za uspokojením pouze a výhradně vlastního ega vede ke lžím, korupci a krádežím. Zde jsme již dodáhli smutného evropského prvenství v krádežích v supermarketech.

Pozitivní tečka:
Kolik je v Mladé Boleslavi těch, kteří chtějí aktivně spolurozhodovat o dění v katolické farnosti? Relativně stejně tolik jako v německém městě automobilů Wolfsburgu. Toto tvrzení vychází z porovnání počtu těch, kteří využili svého volebního práva při poslední volbě farní rady (vztaženo k počtu obyvatel obou měst).


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |