Hlavní menu:


Srovnej, co je zkřiveno, zahřej, co je studeno

18.05.2014, autor: M. Mareš, foto M. Pěnkava, kategorie: Fotogalerie
Srovnej, co je zkřiveno, zahřej, co je studeno
Dnes 20 sester a bratří vstoupilo do křesťanské dospělosti

Otec biskup vyzval k opravdovému následování Krista, tedy i za cenu obětí. My, křesťané, nejsme svatí/dokonalí hned. Ježíš chce, abychom se svatými postupně stávali. Ve svých postojích máme být pevní jako kámen úhelný, ale v srdci laskaví. Je-li nějaké dítě z Boží rodiny ohroženo, týká se to také nás. Ohrožení se ale nesmí stát trvalým stavem beznaděje – vždyť pro každého z nás je nachystán příbytek (J 14,2).
Slavnostní obřad vynikajícím způsobem doprovodila schola. Prosebná slova ze dnešní písně 422:

Člověk bez tvé pomoci
slábne a je bez moci
vše mu může uškodit.
Viny z duší našich smaž
a vyprahlá srdce svlaž
raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřiveno
zahřej, co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Fotogalerie snímků zde.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |