Hlavní menu:


Svatá Hora 2008

19.10.2008, autor: Petr Brzobohatý, kategorie: Pouť
Svatá Hora 2008
Farní pouť - 18.10.2008

Opět plný autobus se vydal s otcem arciděkanem Józefem Szeligou na pouť, tentokrát na Příbramsko - na Svatou Horu. Delší cesta za zpěvu a modliteb rychle uběhla. V Bazilice minor se již ráno sešli symbolicky dvě skupiny poutníků. Z Mladé Boleslavi a ze Staré Boleslavi.
Slavila se společná mše svatá již celebroval náš otec arciděkan Józef, dále farář ze Staré Boleslavi a místní kněz redemptorista. Při oltáři ministrovali také naši chlapci. Zpěv řídili sbormistři z obou měst.
Následovala prohlídka celého areálu s průvodcem a poutavým výkladem, adorace a svátost smíření.

Nejen v minulosti, ale i v dnešní dynamické době jsou poutní místa domovem modlitby, duchovní obnovy, setkání s Bohem i s lidmi různých farností a diecézí.
kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

P.B.

Ke stažení: Text v .pdf, 123 kB


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |