Hlavní menu:


Svátost smíření jako cesta ke svobodě

06.03.2010, autor: Pavol Poláček, editor M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Svátost smíření jako cesta ke svobodě
Postní obnova s našim budoucím pastýřem

P. Pavol Poláček zahájil duchovní obnovu přednáškou v kostele sv. Jana.
Měli bychom prosit o osvětlení hlavního hříchu, nebýt v kolovadle automatického odříkávání vždy stejných hříchů. Důležité je, aby nám to podstatné, co nás odděluje od Boha, neunikalo. Buďme připraveni přijmout pravdivý obraz o sobě i o druhých.
Svátost smíření je možností prožít Boží lásku. Je naše srdce pro přijetí Boží lásky otevřené? Hříchem není jen to, co jsme udělali v rozporu s Boží vůlí. Hříchem je i to, co jsme neudělali – vzpomeňme na pravidelná nedělní slova pokání „nekonám, co mám konat“.
P. Poláček představil čtyři dimenze svátosti smíření dle P. Velly:
Odpuštění, uzdravení, osvobození a povzbuzení. Pán postupně člověku říká: Dovol mi, abych ti odpustil. - Dovol, abych tě uzdravil. - Dovol, abych tě osvobodil. - Dovol, abych tě posilnil.
Neexistuje hřích, který by Bůh nedokázal odpustit. Člověk se může setkat s osobním zlem, které změní jeho život. Zlo se tak může stát vstupní branou pro uzdravení.
Lítost je nejdůležitější část svátosti smíření – není to věc citu, ale vůle odvrátit se od hříchu a obrátit se k Bohu. Hospodin má radost z každého člověka, který vytrvá v boji. Pokud jsem někomu udělal zlo, mohu mu udělat dobro nebo se za něj pomodlit.
Po přednášce v kostele sv. Jana s námi P. Pavol diskutoval na faře – důraz klade především na rozvíjení společenství a svědecký život. Křesťanství se ve svých počátcích rychle šířilo, protože proměňovalo životy lidí tak, že to pro okolí bylo viditelné a přitažlivé. Jsme vyzváni žít s Bohem a pro Boha stále – nejen v neděli v kostele, ale i v práci, ve škole… Bůh by měl být přítomný a viditelný v našem veškerém konání i jednání s lidmi. Přemýšlejme, zda konáme, co máme konat.Odpolední přednáška Duchovní rozlišování v populární hudbě ukázala jednak nečisté způsoby ovlivňování lidí – podprahové zobrazování textů, manipulaci, spolčení se Zlým, jednak pozitivní svědectví, která přinášejí křesťanské kapely.
Dobrou orientaci v křesťanské hudbě lze získat na webu www.hudba.signaly.cz, jehož je P. Pavol spoluautorem.
Na závěr postní duchovní obnovy nám P. Radek udělil svátostné požehnání.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
Udělám z vás rybáře lidí. (Mt 4,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |