Hlavní menu:


Svatováclavská pouť a volby

13.10.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Osobní názor
Rukověť pro rozhodování

Z přivítání kardinála M. Vlka na letošní jubilejní pouti do Staré Boleslavi:
"Letošní pouť a celý svatováclavský rok je mimořádně silnou připomínkou, že v kořenech našeho národa se národní zájmy úzce spojují s křesťanskými hodnotami. Toto svatováclavské předznamenání naší historie je znamením, inspirací a výzvou i pro současnost: přijímat do svého osobního života a znovu vnášet do společnosti tolik potřebné duchovní hodnoty, bez kterých se národní a společenský život nemůže zdárně rozvíjet k dobru každého jednotlivce, ani národa jako celku.
Pouť není jednoduchá turistika, ale znamená přihlášení se k těmto kořenům, nejen teoreticky, platonicky, ale také konkrétně pro vlastní život každého poutníka."

Svatý Václav předznamenal i naši cestu. Nikoliv pohodlnou širokou dálnici, nikoliv pohyb stylem "poručíme větru dešti". Musel se orientovat v tehdejším světě, nalézat optimální řešení - často v podobě volby toho menšího zla. Byl realistou, nikoliv snílkem. Díky Bohu měl dostatečný nadhled - věděl, že pokora může přinést národu větší užitek než planá statečnost.
Není hrdinstvím nejít volbám, dávat všechny do jednoho pytle. Ten, kdo k volbám nejde, de facto přispívá částí svého hlasu i té straně, které hlas dát určitě nechce. Vím, je to těžké rozhodování. Žádná strana není ideální, každá dělá chyby. Nyní, před volbami, slyšíme mnoho krásných slov a slibů. Zkusme se ale podívat na konkrétní osoby, které slibují. Koho jak známe, čí zájmy upřednostňuje, jak prospěšná práce je za ním vidět a zda dokáže do společnosti vnášet tolik potřebné duchovní hodnoty.

Dobrou volbu!


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |