Hlavní menu:


Svatý rok v litoměřické diecézi

01.12.2015, autor: J. Baxant, editor M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Pastýřský list na 1. neděli adventní 2015

Bratři a sestry,

vstupujeme do mimořádného Svatého roku - Roku Božího milosrdenství. Svatý otec František si přeje, abychom otevřeli svá srdce a pozorněji vnímali projevy Boží lásky a současně abychom i my s laskavostí a křesťanskou dobrotou přistupovali ke svým bližním. ...

Milosrdenství se má projevit i ve skutcích tělesného i duchovního milosrdenství, v účinné charitativní pomoci skutečně potřebným, nuzným, bezdomovcům, jak prosí papež František např. do farních obcí adoptovat rodiny křesťanských vyhnanců, aby u nás, v zemi s hlubokými křesťanskými kořeny, nalezli nový domov, event. aby posilněni se v budoucnosti mohli vrátit zpět do své vlasti.

Osobním vrcholem Svatého roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena také v diecézích. V naší diecézi se otevřou Brány milosrdenství čtyři:

- v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích na 3. neděli adventní dne 13. 12. 2015 v 10 hod.

- v poutním kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce na 4. neděli adventní 20. 12. 2015 v 10 hod.

- v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí na svátek Svaté Rodiny v neděli 27. 12. 2015 v 10 hod.

- v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově v neděli 17. 1. 2016 v 10 hod.

Na těchto místech, obdařených odpustkovými dobrodiními, budou též k dispozici „misionáři milosrdenství" s papežskými zpovědními pravomocemi.

Ke stažení: 2015-11-29_Jan_Baxant_pastyrsky_list_rok_milosrdenstvi.pdf, 101 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |