Hlavní menu:


Svěcení kaple U Tří svatých

07.06.2014, autor: M. Mareš, foto V. Mareš, kategorie: Fotogalerie
Svěcení kaple U Tří svatých
Během necelého roku další kaplička

Na rozcestí polních cest, v místě zvláštní milosti, stávaly sochy tří svatých. I když tito byli odklizeni, požehnané místo zůstalo. Nepřevázku a Sýčinu spojuje od dnešního dne cyklostezka. Spojení s předchozími generacemi a ochranu poutníků přejímají dnešním dnem sv. Ludmila, sv. Václav a sv. Vojtěch, kteří ze stěn kapličky vzhlížejí k poutníkům i prameni.

Úctyhodné dílo bylo vybudováno díky mimořádnému úsilí pana Hendrycha a starosty Nepřevázky J. Kolína, s podporou města Ml. Boleslav, kterou zajistil náměstek primátora p. Bouška.

J. Kolín zmínil důležitost vzájemné blízkosti a sdílení sousedů z Nepřevázky a Sýčiny, což nová cyklostezka velice usnadní. Svěcení se potom ujal P. Radek Vašinek, který připomněl, že církevní stavby zrcadlí krásu nitra člověka, který je s Boží pomocí vytvořil.

Po vysvěcení zazněly krásné duchovní písně v podání Evy Poláchové.

Po přestřižení slavnostní pásky se vydal historický peloton zpět do Nepřevázky, kde byl připraven bohatý program až do večera.

Fotogalerie snímků zde.

Z promluvy P. R. Vašinka vyjímám:

Mám velikou radost, že mohu být spolu s Vámi přítomen této krásné události
Tři naši významní svatí, patroni - sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch jsou jedněmi z pilířů kultury a historie našeho národa a je dobře, že i tady mají teď své místo. Kaple vybízí k zastavení, k odpočinku, ale třeba i ke ztišení a zamyšlení.
Je dobře, že je to tady a určitě to není náhodu. I naši předkové tady chodili, setkávali se, putovali, zastavili se, odpočívali a nabírali duchovní občerstvení a sílu jít zase dál, nejen po této cestě, ale třeba i v těžkostech života.
„Vy jste Boží stavba, jste Božím chrámem, a tedy jste svatí“ (1. Kor 3,17). Apoštol povyšuje člověka na ušlechtilou stavbu a chrám. Dává tedy člověku velkolepost, důstojnost, krásu, a to ještě daleko větší než jsou naše chrámy, kostely a kaple, které jsou určitě krásné a vznešené. A je to pro to, že ten kdo chce žít dobro v tomto světě, kdo o to usiluje, šíří pokoj a radost, tak se opravdu stává chrámem Božím, stává doslova příbytkem Boha. Tedy nejvyššího dobra a lásky, jak to napsal sv. Pavel.
Tak kéž nám vždy návštěva těchto krásných míst, této kapličky, ale i jiných kostelů a chrámů připomene, že jsou vlastně odleskem té krásy nitra člověka, po které všichni toužíme a kterou mu vtisklo to největší dobro, ta nejhezčí krása a radost, tedy sám Bůh.

Pro cyklopoutníky navigace, protože turistické značení zatím nebylo osazeno:
Z Boleslavi cyklostezkou na Bezděčín, doleva pod dálnici na dálniční nájezd směr Boleslav, odbočit doprava na novou úzkou cyklostezku (těsně před zaústěním přípojky k dálnici). V Nepřevázce dolů doprava, kousek po hlavní a před hospodou Na statku odbočit doleva. Kaplička je cca kilometr na cyklostezce směr Sýčina.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |