Hlavní menu:


Svět v roce 2017 - hrozby a naděje

14.01.2017, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Přednáška Jefima Fištejna 12.1.

Ke čtyřicátému výročí Charty 77 byl na ČKA pozván známý novinář a chartista Jefim Fištejn.
Nepředstavil se jako nositel pravdy – ta je u Hospodina, ale jako ten, který o nalézání pravdy usiluje. Prezentoval své názory na svět na začátku roku 2017:
Americký prezident má šanci napravit chyby předchozího prezidenta – což je nadějné. Situace na Ukrajině je stabilizovaná. Ukrajinci západní i východní dobře spolupracují – extrémní nacionalismus není nyní ukrajinským problémem. Vyzdvihnul především to, jak se proti moskevskému plánu na vytvoření Novoruska a přičlenění Podněstří vytvořila rychle účinná domobrana, která postup „dobrovolníků“ úspěšně zarazila. Místo odtržení osmi oblastí tak stačili separatisté ovládnout jen 30 % doněcké a luhanské oblasti. Rusko je nadále ve svém vývozu odkázáno téměř výhradně na suroviny, byly zmíněny i vnitřní problémy s alkoholismem (ruští muži mají v Evropě nejnižší očekávaný věk dožití - cca 60 let) a rostoucí podíl muslimského obyvatelstva.
Nynější situaci v Sýrii způsobilo to, že Západ plně přenechal syrské nebe ruským letadlům. Evropa nemůže přijímat každoročně miliony uprchlíků z Blízkého východu a Afriky – nejde zde jenom o ekonomickou kapacitu, ale především o to, že většina uprchlíků přichází se zásadně jinou hodnotovou orientací. Už dnes např. je Velké Británii přijímáno soudit muslimy dle práva šaria, nikoliv dle běžného práva. Uplatňování dvojího práva v jednom státě přináší zákonitě veliké problémy. Nechceme-li, aby ženy v Evropě ve stále větší míře musely chodit 20 metrů za muži, měli bychom pečlivě rozhodovat a kontrolovat, komu bude poskytnut azyl. FRONTEX, evropská agentura pro ochranu hranic, místo ochrany hranic provádí záchranu osob formou přepravy na Lampedusu. Místo aby lodě s uprchlíky vracela na africký břeh. Řešení by mělo být nalezeno a realizováno v místě vzniku konfliktů, způsobujících migraci.
Milosrdenství, ke kterému vyzývá Ježíš, je vztaženo jako výzva k člověku, nikoliv ke státu. Kdyby tomu tak bylo, žádný křesťanský voják by nikdy ani nevystřelil. Nesmíme být tolerantní k netolerantnosti. Židé si vzali poučení z Ptolemaiova tažení – od té doby jsou ve své obraně důslední. Když se egyptský vládce Ptolemaios, který byl na válečném tažení podél východního břehu Středozemního moře, dozvěděl, že v sobotu Židé nepracují ani nebojují, udělal rychle krátkou odbočku do Jeruzaléma, který během jediné soboty rozvrátil a Židy povraždil. (Mk 2,27): „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“
V diskusi vyslovil J. Fištejn názor, že nynější důraznější opatření Německa mohla a měla být uplatňována vůči uprchlíkům již dříve. Vzestup hnědého nebezpečí je také na pováženou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K názorům J. Fištejna doplňuji souvislosti:
Cicero o republice: Je to společná věc lidu. Není to ale jakékoliv sjednocení lidí, kteří se nějak náhodně sešli, ale je to společenství těch, kteří mají společné pojetí práva a pospolitosti za účelem společného prospěchu.

Hodnotová orientace muslimů je jiná – např. manželství je v islámu smluvním vztahem, uzavírá se zpravidla písemnou smlouvou mezi ženichem a zákonným zástupcem nevěsty. Stále převládá, že sňatky zprostředkovávají rodiče. Mladý muž nemůže přímo oslovit dívku, která se mu líbí – musí se obrátit na jejího otce nebo poručníka.

Z půlnoční promluvy dne 24.12.2016 v kostele NPM: Nebude-li Evropa křesťanskou, nebude Evropou.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |