Hlavní menu:


Taizé: Photos from Mladá Boleslav

02.01.2015, autor: M. Mareš, foto A. Spišák + R. Fiedler + P. Friedl, kategorie: Fotogalerie
Taizé: Photos from Mladá Boleslav
Pilgrimage of trust - to be continued...

Many thanks to our Lord, to the Taizé comunity and to volunteers for the organisation and to You as participants.
Saints Cyril and Methodius brought Christianity to Moravia in 863 - they brought the Gospel in Slavic language and founded a culture in good balance between West and East. Peace in Europe can be renewed only by coming back to our true foundation. There is a chance for You - to build trust all over the Europe.

Some photos from meetings in Mladá Boleslav
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
More photos and 8 short videos from all days + special complete group photo from 2.1. in front of the church. It is necessary to enter name/jméno Taize and password/heslo Praha and to confirm OK.

On 1.1.2015 brother Alois said:
English: A ministry of communion at the universal level is traditionally associated with the Bishop of Rome. Could he not be recognized as the servant who cares for the concord of his brothers and sisters in their great diversity?
Česky: Opatrování jednoty na obecné úrovni je tradičně spojováno s římským biskupem. Nemohl by být přijat jako služebník, který bdí nad svorností mezi svými bratry a sestrami v jejich obrovské rozmanitosti?

Polski: Służba komunii w wymiarze powszechnym jest tradycyjnie wiązana z biskupem Rzymu. Czy nie można by rozpoznać w nim kogoś na podobieństwo sługi, który czuwa, żeby między braćmi i siostrami przy całej ich ogromnej różnorodności panowała zgoda?
Pycckий:
Служитель сопричастности и единства на всемирном уровне обычно осоциируется с Епископом Рима. Разве он не слуга, заботящийся о согласии между столь различными братьями и сёстрами?
Slovenščina:
Službo za edinost na svetovni ravni tradicionalno povezujemo z rimskim škofom. Ga ne bi mogli priznati kot služabnika, ki skrbi za enotnost svojih bratov in sestra v njihovi veliki različnosti?
Deutsch:
Das Dienstamt der Gemeinschaft auf Weltebene ist traditionellerweise mit dem Bischof von Rom verbunden. Könnte man ihn nicht als den Diener anerkennen, der für die Eintracht seiner Brüder und Schwestern in ihrer großen Verschiedenheit Sorge trägt?

Dnes naši hosté odjeli. Myslím si, že všichni, kteří se programu zúčastnili, byli velmi obohaceni a nový rok tak mohou začínat s ještě větší důvěrou v našeho Pána.

Důležité momenty evropského setkání Taizé v Praze

Ke stažení: Group photo before church, 3 MB


Biblický citát na dnešní den
Udělám z vás rybáře lidí. (Mt 4,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |